BosselerstraatSomeren

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Knipsel
Welkom op de website over de herinrichting van de Bosselerstraat en een gedeelte van het Munnekenplein. Op deze website leest u de laatste stand van zaken, kunt u het ontwerp inzien, tips meegeven en vragen stellen.

Wat gaan we doen?De Bosselerstraat en een deel van het Munnekenplein kunnen een opknapbeurt gebruiken.
Uit weginspecties van de laatste jaren blijkt dat de bestrating toe is aan vervanging. Dit zien wij als een mooie mogelijkheid om gelijk het groen en de regenwaterafvoer in uw straat aan te gaan pakken. Hierdoor komt er minder regenwater in de riolering terecht. Dit schone regenwater hoeft daardoor niet meer naar de waterzuivering. Daarbij ontlast het ook de riolering van het gehele dorp tijdens hevige regenval. 

Hieronder ziet u een tekening van het projectgebied:
Knipsel

Hoe gaan we aan de slag?

Bestrating

De huidige bestrating is aan het einde van zijn levensduur. Daarom vervangen we alle materialen. Om de straat weer aan de huidige wensen te laten voldoen, richten we de straat hier en daar ook wat anders in. Zo komt er een drempel op de kruising met de Hoogerstraat en een op de kruising met de Munnekenstraat om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit idee is door bewoners aangedragen. De parkeerplaats op de hoek met de Zuiderstraat willen we zo aanpassen dat het duidelijker wordt waar wél en niet geparkeerd kan worden.

Groen

Waar nodig pakken we ook het groen aan. Het groen aan het Munnekenplein gaan we aanpassen, zodat er meer regenwater via het gras in de bodem kan zakken. Dit doen wij door het grasveld hier iets te verlagen. Hierdoor kunnen de huidige bomen blijven staan.

De parkeerplaats op de hoek met de Zuiderstraat willen we voorzien van groen. Heeft u ideeën hierover? Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

In de Bosselerstraat, tegenover het parkeerterrein, willen we het trottoir vervangen door drie parkeerplaatsen. Dit is mogelijk, omdat er aan beide zijden van de straat een trottoir blijft liggen. Dit houdt wel in dat er een boom gekapt moet worden. Hierover gaan we graag met u in overleg.

Afkoppelen regenwater

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de gemeente een probleem met regenwater bij hele heftige buien. In 2016 heeft Someren aan den lijve ondervonden wat klimaatverandering kan betekenen; langdurige en overvloedige regen en hevige hagelbuien hebben tot veel schade geleid. We hebben de afgelopen jaren ook te maken gehad met langdurige droogte. Het was zo tropisch warm dat we last hadden van hittestress. 

Door de huizen aan de voorkant af te koppelen van de riolering, wordt de riolering ontlast en komt er regenwater in de bodem terecht. Hiermee wordt onder andere verdroging van de bodem voorkomen.

Onderaan deze pagina vindt u het tabblad 'Afkoppelen'. Hier vindt u alle praktische informatie en handige tips over de verschillende mogelijkheden om uw woning af te koppelen. Daarnaast kunt u een vrijblijvend adviesgesprek met afkoppelcoach Falco aanvragen (06-26792748). Hij neemt graag de mogelijkheden bij u thuis met u door. Ook heeft hij elke donderdag een inloop spreekuur op het gemeentehuis van 9:30 – 10:30 uur.

Cover brochure

Het Definitief Ontwerp

De afgelopen maanden zijn het Voorlopig Ontwerp en het Aangepast Ontwerp aan u voorgelegd. Er zijn diverse opmerkingen en tips meegegeven op beide ontwerpen. Dank daarvoor!

Naar aanleiding hiervan is het Definitief Ontwerp opgesteld. U vindt deze terug onder het tabblad 'Definitief' onderaan deze pagina. 

Hoe ziet de planning eruit?

Hieronder ziet u een algemene planning voor dit project.

  • Bewonersbrief met informatie rondom dit project- 11 maart 2022 
  • Bewonersavond- 29 maart 2022 om 19.30 uur- Gaat niet door
  • Voorlopig Ontwerp aanpassen naar Aangepast Ontwerp- mei 2022
  • Aangepast Ontwerp online op Leefjeomgeving.nl- juni 2022
  • (Indien nodig) Aangepast Ontwerp aanpassen naar Definitief Ontwerp- juni 2022
  • Definitief Ontwerp online op Leefjeomgeving.nl- juni 2022
  • Uitwerken bestek en tekening naar Uitvoerings Ontwerp (relevant voor aannemer)- juli 2022
  • Aanbesteding- oktober/november 2022
  • Start werkzaamheden- Definitieve datum nog niet bekend

Bewonersbrieven


Bewonersbrief 1 11 maart 2022

Bewonersbrief 2 25 maart 2022

Bewonersbrief 3 27 mei 2022

Bewonersbrief 4 27 juni 2022
Fase 1

Afkoppelen

Op deze pagina vindt u praktische informatie en handige tips over de verschillende mogelijkheden om uw woning af te koppelen.


Onweerstaanbaar Someren

De gemeente Someren is samen met de waterschappen De Dommel en Aa en Maas de strijd aangegaan om Someren weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Dat doen we met het programma: Onweerstaanbaar Someren.

Brochure

In de onderstaande brochure vindt u verschillende manieren om uw woning af te koppelen, wat het afkoppelen oplevert en hoe u subsidie aan kunt vragen.
Brochure: Aan de slag met afkoppelen

Afkoppelcoach

Wilt u ook meedoen, maar weet u niet hoe u het moet aanpakken? Wij gaan graag met u in gesprek over het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering.

Onze afkoppelcoach, Falco, bespreekt samen met u welke mogelijkheden er zijn in uw tuin. Hij geeft advies én bekijkt of het plan dat u indient in aanmerking komt voor een subsidie. De afkoppelcoach van de gemeente Someren is kosteloos en onafhankelijk.

Bel voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek met de afkoppelcoach. Hij neemt graag de mogelijkheden bij u thuis door. Hij is te bereiken via 06-26792748 en ook per e-mail: afkoppelcoach@someren.nl. Daarnaast heeft hij elke donderdag een inloop spreekuur op het gemeentehuis van 9:30 – 10:30 uur. 

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Definitief

Naar aanleiding van alle reacties op het Voorlopig Ontwerp en het Aangepast Ontwerp, is het Definitief Ontwerp opgesteld. Deze is middels de link hieronder te bekijken:

Definitief Ontwerp Bosselerstraat
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Op dit moment (november 2022) loopt de aanbesteding. Zodra de aannemer is geselecteerd, wordt de uitvoeringsplanning opgesteld en de startdatum bekend gemaakt.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden