Herinrichting OranjebuurtBunnik

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Logo bunnik goed
Welkom op de website over de herinrichting van de Oranjebuurt. Samen met de bewoners van de Oranjebuurt ontwerpen we de wijk. Fijn dat je mee wilt denken!
U vindt het inschrijfformulier voor de informatieavonden onderaan deze pagina, bij de fase ‘Informatieavond’.

Herinrichting

De huidige inrichting van de Oranjebuurt is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de woonwensen en eisen van deze tijd. Met de aanleg van een hemelwaterriool en de herinrichting van de wijk houden we onder andere rekening met de verkeersveiligheid, nieuwe mobiliteit, sociale veiligheid en de klimaatthema’s. Het ontwerpen doen we samen met jullie, zodat de nieuwe inrichting zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de burgers en de gemeente.

De informatie die uit de diverse onderzoeken naar voren komt, gaat ons laten zien waar de mogelijkheden liggen. Natuurlijk moeten we hierin wel rekening houden met de wet- en regelgeving en de vastgestelde kaders. Samen met jullie ideeën en tips gaan we het ontwerp vervolgens vormgeven.

Nieuwsbrieven 

In de nieuwsbrief van de Oranjebuurt houden we je ook over de herinrichting van de wijk op de hoogte. Je vindt de nieuwsbrieven op de webpagina van de gemeente Bunnik

Klankbordgroep namens de wijk

Het doel van de samenwerking tussen de gemeente Bunnik en de bewoners van de Oranjebuurt is om tot een nieuwe inrichting van de wijk te komen, die zoveel mogelijk gemeenschappelijke belangen invult. Ter vertegenwoordiging van de wijk is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep is zorgvuldig opgesteld om een juiste weerspiegeling van de wijk te weergeven.

Hoe gaan we aan de slag?

In januari hebben alle bewoners een enquête ontvangen. Met deze enquête hebben we de wensen en opmerkingen voor de Oranjebuurt verzameld. Dit wordt samengevoegd met de wet- en regelgeving, de vastgestelde kaders én de informatie uit onderzoeken. Uiteraard speelt ook het beschikbare budget een belangrijke rol bij deze herinrichting. Het resultaat is een programma van eisen met een bijbehorend schetsontwerp.

Op deze participatiewebsite plaatsen wij binnenkort het schetsontwerp. We willen jullie vragen om deze te bekijken en waar nodig aan te vullen met een persoonlijke reactie. De reacties gaan we bespreken met de klankbordgroep. Uiteraard lees je op deze website tot welke besluiten we zijn gekomen.

Na de klankbordsessies wordt er een voorlopig ontwerp voor de Oranjebuurt gemaakt. Dit ontwerp plaatsen we ook op deze pagina, waarna iedereen de laatste feedback kan meegeven. In deze beoordeling worden de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep ook weer betrokken. Uiteindelijk wordt hier het definitieve ontwerp uit opgemaakt.

Hoe ziet de planning eruit?

  • Presentatie schetsontwerp op deze website - mei/juni 2021
  • Samenwerken naar een voorlopig ontwerp - juli/september 2021
  • Presentatie voorlopig ontwerp - eind september 2021
  • Laatste wijzigingen naar een definitief ontwerp - november 2021
  • Bestuurlijke besluitvorming - december 2021

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang?

Vergeet dan niet om rechtsboven je e-mailadres achter te laten. Binnenkort wordt het mogelijk om via de BouwApp het project te volgen op je smartphone. Met de App kunnen we jullie op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en is het mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. In verband met privacy zijn de meldingen niet onderling zichtbaar. De gemeente Bunnik beheert deze app.
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kabels, leidingen, riolering, bodem en hoogtes. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

In januari 2021 is een bewonersenquête verspreid onder alle bewoners van de Oranjebuurt. De resultaten van de enquête vindt je hier:

enquete-oranjebuurt-uitkomsten.pdf

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Informatieavond

Om u te betrekken bij de herinrichting van de Oranjebuurt, organiseren wij twee online bewonersavonden. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij u over het schetsontwerp dat is opgesteld. U kunt dan gelijk uw vragen stellen. Een deel van de vragen beantwoorden we gelijk. Op de andere vragen krijgt u later een reactie. 

Op 10 mei vindt de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze avond worden de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken.

Op 25 mei vindt de tweede bewonersavond plaats, hierin tonen we hoe de wijk eruit kan komen te zien.

Om deel te nemen aan deze bewonersavonden, kunt u zich opgeven via onderstaande vragenformulier. U ontvangt een dag voor de bewonersavond de link naar de bijeenkomst via de e-mail. 

Schetsontwerp


Hier plaatsen wij binnenkort het schetsontwerp. Je krijgt hierover een bericht via de nieuwsbrief, e-mail en/of BouwApp.

We willen jullie vragen om deze te bekijken en waar nodig aan te vullen met een persoonlijke reactie. Zoals vermeld bespreken we de reacties met de klankbordgroep. Helaas kunnen wij niet aan alle wensen voldoen. Op deze website zullen wij laten weten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
Please enable javascript to use this contact form.

Inschrijven bewonersavonden mei

Vraag 1 - Ik meld mij aan voor de digitale bewonersavond op maandag 10 mei om 19:30 uur.

Ja
Op 10 mei worden de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken. Vink 'Ja' aan als u hierbij aanwezig wilt zijn via een digitale bijeenkomst.

U ontvangt een dag voor de bewonersavond een link naar de digitale bijeenkomst via de e-mail.
Nee
Op 10 mei worden de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken. Vink 'Nee' aan als u hier niet bij kan zijn.

Vraag 2 - Ik meld mij aan voor de digitale bewonersavond op dinsdag 25 mei om 19:30 uur.

Ja
Op dinsdagavond 25 mei presenteren we hoe de wijk eruit kan komen te zien. Vink 'Ja' aan als u hierbij aanwezig wilt zijn via een digitale bijeenkomst.

U ontvangt een dag voor de bewonersavond een link naar de digitale bijeenkomst via de e-mail.
Nee
Op dinsdag 25 mei presenteren we hoe de wijk eruit kan komen te zien. Vink 'Nee' aan als u hier niet bij kunt zijn.

De laatste stap

We gaan zorgvuldig om met de gegevens en delen deze natuurlijk niet. Bekijk eventueel onze privacyverklaring.
Naam
E-mailadres
Enquete verzenden
Fase 3

Ontwerpen

Na de werksessies wordt er een voorlopig ontwerp voor de Oranjebuurt gemaakt. Dit ontwerp plaatsen we ook weer op deze pagina, waarna iedereen de laatste feedback kan meegeven. Bij de beoordeling van deze feedback wordt gekeken naar het gemeenschappelijk belang. In deze beoordeling worden ook de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep betrokken. Uiteindelijk volgt hier het definitieve ontwerp uit.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Definitief

Hier plaatsen wij uiteindelijk het definitieve ontwerp.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden