Herinrichting OranjebuurtBunnik

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Logo bunnik goed
Welkom op de website over de herinrichting van de Oranjebuurt. Samen met de bewoners van de Oranjebuurt ontwerpen we de wijk. Fijn dat je mee wilt denken!

Herinrichting


De huidige inrichting van de Oranjebuurt is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de woonwensen en eisen van deze tijd. Met de aanleg van een hemelwaterriool en de herinrichting van de wijk houden we onder andere rekening met de verkeersveiligheid, nieuwe mobiliteit, sociale veiligheid en de klimaatthema’s. Het ontwerpen doen we samen met jullie, zodat de nieuwe inrichting zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de burgers en de gemeente.

De informatie die uit de diverse onderzoeken naar voren komt, gaat ons laten zien waar de mogelijkheden liggen. Natuurlijk moeten we hierin wel rekening houden met de wet- en regelgeving en de vastgestelde kaders. Samen met jullie ideeën en tips gaan we het ontwerp vervolgens vormgeven.

Nieuwsbrieven 

In de nieuwsbrief van de Oranjebuurt houden we je ook over de herinrichting van de wijk op de hoogte. U vindt de nieuwsbrieven op de webpagina van de gemeente Bunnik

Klankbordgroep namens de wijk

Het doel van de samenwerking tussen de gemeente Bunnik en de bewoners van de Oranjebuurt is om tot een nieuwe inrichting van de wijk te komen, die zoveel mogelijk gemeenschappelijke belangen invult. Ter vertegenwoordiging van de wijk is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep is zorgvuldig opgesteld om een juiste weerspiegeling van de wijk te weergeven.

Hoe gaan we aan de slag?

In januari hebben alle bewoners een enquête ontvangen. Met deze enquête hebben we de wensen en opmerkingen voor de Oranjebuurt verzameld. Dit wordt samengevoegd met de wet- en regelgeving, de vastgestelde kaders én de informatie uit onderzoeken. Uiteraard speelt ook het beschikbare budget een belangrijke rol bij deze herinrichting. Het resultaat is een programma van eisen met een bijbehorend schetsontwerp.

Op 10 mei vond de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze avond zijn de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken. Op 25 mei is tijdens de bewonersavond met een plankaart gepresenteerd hoe de wijk eruit kan komen te zien. 

Na de klankbordsessies wordt er een voorlopig ontwerp voor de Oranjebuurt gemaakt. Dit ontwerp plaatsen we ook op deze pagina, waarna iedereen de laatste feedback kan meegeven. In deze beoordeling worden de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep ook weer betrokken. Uiteindelijk wordt hier het definitieve ontwerp uit opgemaakt.

Hoe ziet de planning eruit?

  • Presentatie schetsontwerp op deze website - mei/juni 2021
  • Samenwerken naar een voorlopig ontwerp - juli/september 2021
  • Presentatie voorlopig ontwerp - eind september 2021
  • Laatste wijzigingen naar een definitief ontwerp - november 2021
  • Bestuurlijke besluitvorming - december 2021

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang?

Vergeet dan niet om rechtsboven uw e-mailadres achter te laten. Volg het project ook via de BouwApp op uw smartphone.  Met de App kunnen we jullie op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en is het mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. In verband met privacy zijn de meldingen niet onderling zichtbaar. De gemeente Bunnik beheert deze app.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
  • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Oranjebuurt Bunnik’.
  • Open het project en klik op ‘volgen’.
  • Selecteer de doelgroep waar u bij hoort.
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kabels, leidingen, riolering, bodem en hoogtes. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

In januari 2021 is een bewonersenquête verspreid onder alle bewoners van de Oranjebuurt. De resultaten van de enquête vindt je hier:

enquete-oranjebuurt-uitkomsten.pdf

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Schetsen

Schetsontwerp of plankaart


Op dit moment is het schetsontwerp, of ook wel plankaart genoemd, gereed. Bekijkt u deze hier: Schetsontwerp / Plankaart Oranjebuurt

Het is niet meer mogelijk om via deze website te reageren op het Schetsontwerp. We zijn alle ingekomen reacties aan het overwegen en komen in het najaar 2021 weer bij u terug met het Voorlopig Ontwerp. De reacties die nu binnen komen, worden daarom meegenomen in de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp.

Bewonersavonden

Om u te betrekken bij de herinrichting van de Oranjebuurt, zijn twee online bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is uitgelegd hoe het schetsontwerp is opgesteld en welke keuzes daarbij moesten worden gemaakt. 

Op 10 mei vond de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze avond zijn de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken.
Op 25 mei is tijdens de bewonersavond met een plankaart gepresenteerd hoe de wijk eruit kan komen te zien. 

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Ontwerpen

In mei dit jaar zijn we samen met u en uw buren bezig geweest met het schetsontwerp. Op 25 mei is deze aan u gepresenteerd en hier zijn ook weer veel positieve bevestigingen, aandachtspunten en potentiële verbeteringen op binnen gekomen. Wij zijn deze de komende tijd aan het beoordelen en verwerken in het ontwerp. In het najaar 2021 verwachten wij weer bij u terug te komen met de presentatie van het Voorlopig Ontwerp. 

Dit ontwerp plaatsen we ook weer op deze pagina, waarna iedereen de laatste feedback op het ontwerp kan meegeven. Bij de beoordeling van deze feedback wordt gekeken naar het gemeenschappelijk belang. In deze beoordeling worden ook de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep betrokken. Uiteindelijk volgt hier het definitieve ontwerp uit.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Definitief

Hier plaatsen wij uiteindelijk het definitieve ontwerp.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden