Renkum WestRenkum

Snel naar:infofasesfeedback
Gemeente renkum
Het rioolstelsel en de wegverharding van een aantal straten in het westelijk deel van Renkum is erg slecht en toe aan groot onderhoud.

Wat gaan we doen?


Het rioolstelsel wordt vervangen en de wegverharding wordt opgeknapt. We kijken ook naar het klimaat, de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de bereikbaarheid. Na de uitvoering van de werkzaamheden zal Renkum West klaar zijn voor de toekomst.

Waar gaan we aan de slag?

Er zijn een 10-tal straten aangewezen die in slechte staat verkeren en die aangepakt gaan worden. Het betreft (in willekeurige volgorde) onderstaande straten:
- Grunsfoortseweg
- Nieuweweg
- Willebrordweg
- Kloosterkampweg
- Bergerhof
- Frans Campmanweg
- Hankweg
- Meester Poldermanweg
- W. Kerstenweg
- Manasseweg
De werkzaamheden zullen in 4 fases worden uitgevoerd.

Wat kunt u doen?

De aanstaande werkzaamheden zullen impact hebben op de omgeving. De Gemeente Renkum wil graag dat iedereen kan meedenken, meedoen en invloed kan uitoefenen op de eigen leefomgeving. Wij zullen u daarom betrekken bij de plannen.

De belangen van de bewoners worden meegenomen, voor zover dit past binnen de kaders en het beleid van de Gemeente Renkum.

Hoe blijft u op de hoogte?

Via dit platform zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Daarnaast zullen we u informeren via bewonersbrieven en vragen we u om uw mening via een enquete. We gaan bewonersavonden organiseren waar we graag met u in gesprek gaan.
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals bomen, kabels, leidingen, riolering, eventueel aanwezige explosieven, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgt informatie die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

We vinden het belangrijk dat de omgeving mee kan denken met de plannen. Daarom kunt u in het najaar een enquete van ons verwachten en gaan we met u in gesprek tijdens onze bewonersavonden.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Met de informatie die we hebben verzameld maken we in deze fase een ontwerp. We proberen in het ontwerp rekening te houden met de wensen van de bewoners. 

Wat is de vervolgstap?
  • De puntjes worden op de i gezet en we gaan aan de slag met het Definitief Ontwerp
  • Er wordt een uitgebreide onderbouwing aan het ontwerp toegevoegd en er wordt berekend wat de kosten zijn om het ontwerp te realiseren.
  • De gemeenteraad kijk naar de plannen, en als er geen bezwaren zijn geven zij hun akkoord voor de uitvoering.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase worden de ontwerpen omgezet naar technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen. De gemeenteraad heeft de plannen goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart. De Gemeente Renkum verwacht dat de werkzaamheden najaar 2025 van start zullen gaan.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat de werkzaamheden buiten uitvoeren. Dit gebeurt in verschillende fases.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de planning als we in de uitvoeringsfase zitten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden