Herinrichting DoornbosRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Welkom op de website van de herinrichting van de Doornbos.
Fijn dat u meedenkt!
Begin 2021 zijn we begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. De Doornbos is het tweede project. Riekevoort/Mosselaar is eerder opgestart. Daarnaast gaan we aan de slag met de Sterkenhoeve, Zaaren, Bredebroek en Wouwerbroek.  

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over de Doornbos.

Nieuwe bomen


Met uw hulp is er een keuze gemaakt voor de nieuw te plaatsen boomsoorten in de Doornbos. Hieronder kunt u de uitslag van de enquête lezen. Het zal een mix worden van deze boomsoorten, rekening houdend met welke boomsoorten de meeste stemmen hebben gekregen. 
 
Uitslag bomen-enquete

Voorkeur soorten 8-15 m hoog:
Noorse Esdoorn (18 stemmen)
Zwepenboom (13 stemmen)
Winterlinde (11 stemmen)
Spaeth Els (4 stemmen)

Voorkeur soorten tot 8 m hoog:
Krentenboompje (13 stemmen)
Zuillijsterbes/Winterlinde (9 stemmen)
Sierpeer/Veldesdoorn (7 stemmen) 

Wat gaan we aanpakken?


Wortelopdruk

Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.  

Overzichtstekening

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat de oud wethouder hierover zegt:
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt oud wethouder Aletta van der Veen.  

Wat er nog komen gaat 
Er moeten dus meer maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van her riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Bewonersbrief 29-06-2020 wateroverlast Rijen Noord Oost
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast

Hoe werken we met elkaar samen?

We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden.

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

82 bijlage 1

Op de hoogte blijven? 

Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.

83 bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

Voor Doornbos betekent dit dat we onder meer een overzicht hebben gemaakt van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Deze afwegingsnotitie is in augustus 2021goedgekeurd door het College. 

Verder hebben we een extra onderzoek ingesteld naar de zijstraten, waar erg weinig ruimte is. We kijken momenteel naar de mogelijkheden die er zijn om de ruimte in de straten zo goed mogelijk te benutten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject. Voor Doornbos hebben en inmiddels een Voorlopig Ontwerp en aansluitend een Definitief Ontwerp. Dit kunt u bekijken onderaan deze pagina. Daar vindt u ook en knop waarmee u eenvoudig op de kaart uw opmerkingen kunt plaatsen, de feedback-knop. 

 Hoe is dit tot nu toe gegaan? 
  • Alle opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit ontwerp is besproken met de bewonerswerkgroep.
  • Er is een enquête gemaakt waarin u als bewoners van de Doornbos uw voorkeur aan kon geven over welke boomsoorten u graag terug zou willen zien komen in de straat. Deze kon worden ingevuld via deze website. De uitslag hiervan is persoonlijk gedeeld met de deelnemers en via de nieuwsbrief gedeeld met alle bewoners van Rijen Noord Oost. Ook is de uitslag gepubliceerd op deze website. 
  • Nu hebben we een Definitief Ontwerp. Dit vindt u onderaan deze pagina. Zo kunt u op uw gemak bekijken hoe het uiteindelijk is geworden. 

Hoe gaat het verder? 
  • Het Definitief Ontwerp krijgt een uitgebreide ontwerp onderbouwing en er wordt berekend wat de kosten zijn om het ontwerp te realiseren.
  • De gemeenteraad kijkt naar de plannen, en als er geen bezwaren zijn geven zij hun akkoord voor de uitvoering.                                                                       

Hieronder is het Definitief Ontwerp te downloaden.

2020011-2-12-do-nieuwe-situatie-rev3.pdf
 
2020011-2-13-do-nieuwe-situatie-rev3.pdf

20232103-ontwerponderbouwing-rijen-no-deelproject-2-doornbos.pdf
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase zijn de ontwerpen omgezet naar technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen.

In de zomer van 2023 is er een aanbesteding geweest. Gemeente Gilze en Rijen heeft Aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle de opdracht gegeven om de werkzaamheden aan de Doornbos uit te voeren. Vanaf begin 2024 start de uitvoeringsfase.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

Vanaf 8 januari 2024 starten de werkzaamheden aan de Doornbos in Rijen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle. We verwachten dat de werkzaamheden tot en met juli 2024 duren.

Uitvoering in negen fases
De werkzaamheden zijn opgedeeld in negen fasen. In elke fase wordt een deel van de straat aangepakt. Hierdoor is er minder overlast en blijft de straat zo goed mogelijk toegankelijk. De aannemer informeert u per brief wanneer de werkzaamheden bij uw woning bijna van start gaan. 

Bereikbaarheid
Op de plek waar we in de straat werken, kunt u niet met de auto komen. Wel zorgen we ervoor dat u te voet of met de fiets aan de hand uw woning kunt bereiken. We leiden het verkeer om. 

Afkoppelen regenpijpen
Het regenwater van de straat gaan we opvangen in een nieuw regenwaterriool. Ook willen we, waar dat mogelijk is, de regenpijpen van de huizen op dit nieuwe riool aansluiten. Dit is altijd een vrijwillige keuze. Aannemersbedrijf Van Wijlen gaat hierover ruim van tevoren persoonlijk met u in gesprek.  

Meer informatie en contact
U kunt het laatste nieuws over de werkzaamheden volgen via de BouwApp op uw smartphone of tablet.  

Tijdens de werkzaamheden kunt u iedere donderdag tussen 16.30 en 17.30 uur terecht in de bouwkeet van Aannemersbedrijf Van Wijlen voor vragen.  

Voor directe vragen kunt u ook contact opnemen met de omgevingsmanager Bert Janssen, bereikbaar via bert.janssen@vanwijlen.eu of op 06-34397805.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden