Herinrichting WouwerbroekRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven

Welkom op de website van de herinrichting van de Wouwerbroek.
Fijn dat u meedenkt!
Samen met bewoners en betrokkenen maken we de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. De Wouwerbroek is het vijfde project. Riekevoort/Mosselaar, Doornbos, Sterkenhoeve en Breebroek zijn eerder opgestart. Daarnaast gaan we aan de slag met de Zaaren.  

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over de Wouwerbroek.

Wat gaan we aanpakken?

Wortelopdruk


Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.

Situatietekening breebroek

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgegraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat wethouder Corné Machielsen hierover zegt:
“We moeten wateroverlast in de toekomst voorkomen. Daarom treffen we maatregelen. We koppelen de regenpijpen af van het riool en sluiten deze aan op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Dit betekent dat we straten opnieuw gaan inrichten. Wij vinden het belangrijk om dat samen met de bewoners te doen. We vragen u als bewoner dan ook om mee te denken. Dat kan door deel te nemen aan een werkgroep, een bewonersbijeenkomst bij te wonen of ons per mail te laten weten wat uw ideeën zijn. Wanneer uw straat aan de beurt is ontvangt u hierover per brief meer informatie.

Hoe werken we met elkaar samen?


We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden. 

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

Op de hoogte blijven?


Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases. 

Voor Wouwerbroek betekent dit dat we onder meer een overzicht hebben gemaakt van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase werken we de ontwerpen uit in technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden boven als onder de grond. Hiermee kunnen we gaan starten als het geld voor de uitvoering is vrijgemaakt.

Houd deze pagina in degaten voor de planning van de voorbereiding.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dit gebeurt in verschillende stappen.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte bouden van de planning als we in de uitvoeringsfase zijn.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden