Hildebrandstraat e.o.Heesch (Gemeente Bernheze)

Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
LogoDe nieuwe woningen in en rondom de Hildebrandstraat zijn bijna klaar. Het is nu tijd om de laatste groene veldjes in de wijk in te gaan richten! De drie centrale grasvelden worden opnieuw ingericht. Dan is de wijk echt af én kan iedereen van jong tot oud dichtbij huis van het buiten zijn genieten.

Wat gaan we doen? 

 
In de voormalige wijk waren er speelplekken voor kinderen in de wijk. In de nieuwe wijk liggen 3 groene veldjes, en deze gaan we opnieuw inrichten, met als doel dat iedereen, jong en oud, gebruik kan maken van deze speel- en beweegplekken. 

De coronacrisis heeft nog steeds invloed op ons dagelijkse leven. Ook in de manier hoe wij contact hebben met bewoners. Daarom is deze participatiewebsite gemaakt. Via deze website hebben we de bewoners om hun reacties en voorkeuren gevraagd.  

Hoe zijn we van start gegaan? 

Tijdens het maken van het ontwerp is er rekening gehouden met de verschillende doelgroepen in de wijk. Voor de volgende groepen wordt een plek ingericht:  
  • Kinderen 0-6 jaar 
  • Jeugd 6-12 jaar 
  • Ouderen 65+ jaar 

Deze doelgroepen hebben allemaal een speel- en beweegplek dichtbij huis nodig. De doelgroep 12-18 jaar kan een grotere afstand afleggen en heeft in de omgeving speelplekken beschikbaar. 

Naast de verschillende doelgroepen zijn er nog een aantal uitgangspunten waar in het ontwerp rekening mee moest worden gehouden:  
  • Het budget is beperkt.
  • Een gelijke verspreiding per doelgroep over de verschillende plekken. 
  • Goede en veilige bereikbaarheid voor jong en oud.
  • Toegankelijk voor ouderen en kinderen met een beperking.
  • Onder de grasveldjes liggen op 60 centimeter in de grond infiltratiekratten voor het opvangen van regenwater. Het is daarom niet mogelijk om diepe funderingspalen te gebruiken. 
  • Het hondenveld blijft op de huidige locatie. 
 

Samen ontwerpen

Stap 1 Concept vlekkenplan     
Om invulling te geven aan de uitgangspunten hebben we ervoor gekozen om als gemeente een eerste verdeling van de doelgroepen te maken: het concept vlekkenplan met leeftijdscategorieën. U heeft kunnen aangeven of u het hiermee eens was en/of heeft u een reactie aan ons gestuurd. De opmerkingen zijn beoordeeld en als deze pasten binnen de projectopdracht zijn deze meegenomen. Zo is spelen 0-6 jaar verplaatst van middelste veld naar een plek op het eerste veld. Ook is er bijvoorbeeld een duidelijke behoefte aan een jeu de boulesbaan. Deze is meegenomen. Daarna is het definitieve vlekkenplan weer gepresenteerd via deze website.

Schermafbeelding 2021 03 16 141311 

Stap 2 Definitief vlekkenplan
Aan de hand van dit definitieve vlekkenplan zijn door 3 leveranciers van speeltoestellen 3 ontwerpen gemaakt. Gezien het budget en praktische overwegingen hebben we ervoor gekozen om te kunnen kiezen uit één van de 3 ontwerpen. En niet om de onderdelen van de verschillende ontwerpen te kunnen combineren. 

Stap 3 Ontwerpen van de speelterreintjes
Op de drie ontwerpen hebben we 76 reacties ontvangen, waarvan 2/3 voorkeur heeft voor het 3e ontwerp. Dit ontwerp vindt u hieronder terug. Ook in deze stap hebben we weer gekeken of we nog meer wensen mee konden nemen, zoals bijvoorbeeld de wens voor meer groen. Dit werken we verder uit en nemen we mee in de groenaanleg.

Het gekozen ontwerp (nr 3): Inrichting speelveldjes

Hoe nu verder
We gaan het gekozen ontwerp (ontwerp nummer 3) verder uitwerken, zodat de veldjes op korte termijn kunnen worden ingericht en kinderen en ouderen hiervan gebruik kunnen maken. Hierbij houden we rekening met de wens van een natuurlijke, groene inrichting. Uiteraard waar dit mogelijk is, vanwege de regenwaterbassins.