Herinrichting Rijen Noord OostRijen

Snel naar:infofasesvragenlijst
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Logo gilze en rijen

We gaan samen met bewoners en betrokkenen aan de slag om de wijk Rijen Noord Oost; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en het wateroverlast in de wijk.

Wat gaan we aanpakken?


Wortelopdruk

Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten van onze gemeente nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen.De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in verschillende straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Hieronder staan de straten die we gaan aanpakken. Voor deze straten vormen we ook werkgroepen. 

 • Riekevoort en Mosselaar;
 • Doornbos;
 • Zaaren;
 • Sterkenhoeve;
 • Wouwerbroek;
 • Breebroek

Overzichtstekening

Wateroverlast


Gemeente treft maatregelen om kans op wateroverlast in Rijen Noord Oost te beperken

De gemeente werkt aan een oplossing voor de problemen met wateroverlast in Rijen Noord-Oost. Vooruitlopend op de grote opknapbeurt van zeven straten in Rijen Noord-Oost treft de gemeente al maatregelen. Het gaat om tijdelijke maatregelen, die de kans op wateroverlast moeten verkleinen. En vanaf de zomer van 2021 zoveel mogelijk natte voeten moeten voorkomen in de wijk. In de zomer van 2020 werd Rijen Noord-Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. 

“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen en niet wachten tot de grote opknapbeurt. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt wethouder Aletta van der Veen. 

Het gaat om enkele gerichte maatregelen in het laagstgelegen deel van de wijk. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water snel de wijk uitstroomt, richting een beek en naar het achterliggende gebied aan de oostkant van de wijk, en zich niet ophoopt in de wijk zelf. Zo passen we het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aan. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven richting de beek. Zo creëren we in de wijk als het ware een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, waarlangs we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uit komt en de huizen in kan stromen.


Lees hier alle nieuwsberichten
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief Doornbos 03-03-2021 ophalen input Doornbos


Tekengebied 1 20

Lees hier alle nieuwsberichten
Ontvang de nieuwsbrief eenvoudig in jouw mailbox door je gegevens bovenaan deze pagina in te vullen.
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief december 2020
Nieuwsbrief februari 2021
Nieuwsbrief mei 2021

Hoe gaan we aan de slag?


Samen met bewoners en betrokkenen doorlopen we eerst het ontwerptraject. We beoordelen alle op- en aanmerkingen tijdens dit traject en we bekijken of ze haalbaar zijn en wenselijk. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen. Daarvoor liggen de belangen per persoon of betrokkene vaak te ver uit elkaar. We zoeken een compromis voor het ontwerp waar uiteindelijk het merendeel van de bewoners en betrokkenen zich in kan vinden.

Naast het meenemen van individuele belangen van bewoners en betrokkenen moeten we ook rekening houden met het vastgestelde (door B&W en gemeenteraad) gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van alle bewoners. Met als resultaat een ontwerp en realisatieplan waarin we afgewogen keuzes hebben gemaakt en rekening hebben gehouden met de wensen van bewoners/betrokkenen, het gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving.

Bijlage 1

Aanmelden werkgroep

We werken stap voor stap, omdat we niet alle straten tegelijk kunnen opknappen. Bij de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost betrekken we graag u als inwoner. Hiervoor werken we met werkgroepen. De eerste twee straten die aan de beurt komen zijn de Riekevoort en Mosselaar. Daarna is de Doornbos aan de beurt. Voor deze drie straten zijn inmiddels werkgroepen gevormd.  Zo gaan we samen met u aan de slag om de straten; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en het wateroverlast in de straten.

Hoe ziet de planning eruit?

Zoals eerder al gezegd verdelen we dit grote project in deelprojecten. Dit doen we in het participatiedeel, in het ontwerptraject en in de technische uitwerking en uitvoering. Hoe deze deelprojecten eruit komen te zien weten we nog niet precies. Dat gaan we de komende tijd bepalen. We gaan uit van ongeveer vier deelprojecten. Deze vier deelprojecten doorlopen het volgende traject:
 • Onderzoeksfase;
 • Ontwerpfase (incl. participatie):
  • Schetsontwerp;
  • Voorlopig ontwerp;
  • Definitief ontwerp;
 • Voorbereidingsfase;
 • Aanbestedingsfase;

De deelprojecten en dus ook bovenstaande fasen, gaan elkaar overlappen. Zo kan het zijn dat we in het ene deelproject al met de uitvoering bezig zijn terwijl het andere zich nog in de ontwerpfase bevindt. Deze website maakt dat straks goed zichtbaar. In welke fase zitten we nu?

We zitten nu in de onderzoeksfase. Eind dit jaar beginnen we met de ontwerpfase van het eerste deelproject Riekevoort / Mosselaar. Het streven is om in de loop van het najaar van 2021 met de uitvoering van het eerste deelproject te starten. Omdat dit van heel veel zaken afhankelijk is, kunnen we nu nog geen concrete startperiode voor de uitvoering noemen. Een globale planning zijn we nu aan het opstellen. Deze vindt u binnenkort op deze website.

Bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

Wat onderzoeken we precies?


In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

We zitten nu in de onderzoeksfase. Begin 2021 zijn we met de ontwerpfase van het eerste deelproject Riekevoort / Mosselaar begonnen. Het streven is om in de loop van het najaar van 2021 met de uitvoering van het eerste deelproject te starten. Omdat dit van heel veel zaken afhankelijk is een concrete startperiode voor de uitvoering nog niet te noemen. Een globale planning zijn we nu aan het opstellen. Deze vindt u binnenkort op deze pagina. 

Plaats via het vakje feedback je opmerking op de tekening. 

Please enable javascript to use this contact form.

Vragenlijst

Vraag 1 - Meepraten

Wil je een bijdrage leveren aan verbetering in jouw wijk/straat? Heb je ideeën of suggesties?
Of wil je meepraten in een werkgroep over mogelijke oplossingen? Vul dan onderstaande vragenlijst in.
Lijkt het je interessant om mee te praten over onderwerpen in jouw wijk/straat?
Ja
Ga verder met vraag 2 en 3.
extra info
Ja
Wat leuk dat je mee wilt denken en onze nieuwsbrief wilt ontvangen! We nemen binnenkort contact met je op per e-mail. Vanaf nu ontvang je maandelijks onze nieuwsbrief.
Nee
Ik heb geen interesse om mee te denken over onderwerpen in mijn wijk/ straat. Ik wens ook geen nieuwsbrief te ontvangen.
extra info
Nee
Jammer, dat je geen nieuwsbrief wilt ontvangen en mee wilt praten over jouw straat/wijk. Denk je hier later anders over? Geef dan jouw voorkeur door via deze website.
Alleen onze nieuwsbrief ontvangen
Interessante ontwikkelingen ontvangen per e-mail? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
extra info
Alleen onze nieuwsbrief ontvangen
Leuk dat je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in jouw straat/wijk. Vanaf nu ontvang je maandelijks onze nieuwsbrief.

Vraag 2 - In welke vorm wil je meepraten?

Met een (online) werkgroep
Je zult hiervoor binnenkort uitgenodigd worden via je e-mail.
extra info
Met een (online) werkgroep
Door mee te praten in deze (online) werkgroep kan je inhoudelijk de onderwerpen mee vorm geven en je ideeën kenbaar maken.
Via deze participatiewebsite
extra info
Via deze participatiewebsite
Door mee te denken via deze particiepatiewebsite kan je inhoudelijk de onderwerpen mee vorm geven en je ideeën kenbaar maken.

Vraag 3 - In welke straat woon je?

Riekevoort / Mosselaar
extra info
Riekevoort / Mosselaar
Doornbos
extra info
Doornbos
Sterkenhoeve
extra info
Sterkenhoeve
Breebroek
extra info
Breebroek
Zaaren
Wouwerbroek
extra info
Wouwerbroek

De laatste stap

We gaan zorgvuldig om met de gegevens en delen deze natuurlijk niet. Bekijk eventueel onze privacyverklaring.
Naam
E-mailadres
Enquete verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp; per deelgebied (aantal straten). We gaan hierbij van ruwe schetsen naar voorlopige ontwerpen en uiteindelijk naar een definitief ontwerp. In deze fase vragen we ook de benodigde vergunningen aan.

We starten de ontwerpfase met het deelgebied Riekevoort/ Mosselaar.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase werken we de ontwerpen uit in technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen; dit geldt zowel voor de werkzaamheden boven als onder de grond.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden