Herinrichting Rijen Noord OostRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Logo gilze en rijen

We gaan samen met bewoners en betrokkenen aan de slag om de wijk Rijen Noord Oost; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en het wateroverlast in de wijk.

Wat gaan we aanpakken?


Wortelopdruk

Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten van onze gemeente nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen.De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in verschillende straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Hieronder staan de straten die we gaan aanpakken. Voor deze straten vormen we ook werkgroepen. 

 • Riekevoort en Mosselaar;
 • Doornbos;
 • Zaaren;
 • Sterkenhoeve;
 • Wouwerbroek;
 • Breebroek

Overzichtstekening

Wateroverlast


Gemeente treft maatregelen om kans op wateroverlast in Rijen Noord Oost te beperken

De gemeente werkt aan een oplossing voor de problemen met wateroverlast in Rijen Noord-Oost. Vooruitlopend op de grote opknapbeurt van zeven straten in Rijen Noord-Oost treft de gemeente al maatregelen. Het gaat om tijdelijke maatregelen, die de kans op wateroverlast moeten verkleinen. En vanaf de zomer van 2021 zoveel mogelijk natte voeten moeten voorkomen in de wijk. In de zomer van 2020 werd Rijen Noord-Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. 

“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen en niet wachten tot de grote opknapbeurt. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt wethouder Aletta van der Veen. 

Het gaat om enkele gerichte maatregelen in het laagstgelegen deel van de wijk. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water snel de wijk uitstroomt, richting een beek en naar het achterliggende gebied aan de oostkant van de wijk, en zich niet ophoopt in de wijk zelf. Zo passen we het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aan. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven richting de beek. Zo creëren we in de wijk als het ware een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, waarlangs we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uit komt en de huizen in kan stromen. 

Bovenstaande is in voorjaar 2021 aangepast.


Lees hier alle bewonersbrieven
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief Doornbos 03-03-2021 ophalen input Doornbos
Bewonersbrief 6-09-2021 Voorlopig ontwerp deelproject 1: Riekevoort/ Mosselaar

Tekengebied 1 20

Lees hier alle nieuwsberichten
Ontvang de nieuwsbrief eenvoudig in jouw mailbox door je gegevens bovenaan deze pagina in te vullen.
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief december 2020
Nieuwsbrief februari 2021
Nieuwsbrief mei 2021
Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuwsbrief december 2021

Hoe gaan we aan de slag?


Samen met bewoners en betrokkenen doorlopen we eerst het ontwerptraject. We beoordelen alle op- en aanmerkingen tijdens dit traject en we bekijken of ze haalbaar zijn en wenselijk. We kunnen niet aan ieders wensen voldoen. Daarvoor liggen de belangen per persoon of betrokkene vaak te ver uit elkaar. We zoeken een compromis voor het ontwerp waar uiteindelijk het merendeel van de bewoners en betrokkenen zich in kan vinden.

Naast het meenemen van individuele belangen van bewoners en betrokkenen moeten we ook rekening houden met het vastgestelde (door B&W en gemeenteraad) gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van alle bewoners. Met als resultaat een ontwerp en realisatieplan waarin we afgewogen keuzes hebben gemaakt en rekening hebben gehouden met de wensen van bewoners/betrokkenen, het gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving.

Bijlage 1

Aanmelden werkgroep

We werken stap voor stap, omdat we niet alle straten tegelijk kunnen opknappen. Bij de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost betrekken we graag u als inwoner. Hiervoor werken we met werkgroepen. De eerste twee straten die aan de beurt komen zijn de Riekevoort en Mosselaar. Daarna is de Doornbos aan de beurt. Voor deze drie straten zijn inmiddels werkgroepen gevormd.  Zo gaan we samen met u aan de slag om de straten; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en het wateroverlast in de straten.

Hoe ziet de planning eruit?

Zoals eerder al gezegd verdelen we dit grote project in deelprojecten. Dit doen we in het participatiedeel, in het ontwerptraject en in de technische uitwerking en uitvoering. Hoe deze deelprojecten eruit komen te zien weten we nog niet precies. Dat gaan we de komende tijd bepalen. We gaan uit van ongeveer vier deelprojecten. Deze vier deelprojecten doorlopen het volgende traject:
 • Onderzoeksfase;
 • Ontwerpfase (incl. participatie):
  • Schetsontwerp;
  • Voorlopig ontwerp;
  • Definitief ontwerp;
 • Voorbereidingsfase;
 • Aanbestedingsfase;

De deelprojecten en dus ook bovenstaande fasen, gaan elkaar overlappen. Zo kan het zijn dat we in het ene deelproject al met de uitvoering bezig zijn terwijl het andere zich nog in de ontwerpfase bevindt. Deze website maakt dat straks goed zichtbaar. In welke fase zitten we nu?

De onderzoeksfase is nagenoeg afgerond. We zijn begonnen met de voorlopige ontwerpfase van het eerste deelproject Riekevoort / Mosselaar. Het streven is om medio 2022 met de uitvoering van het eerste deelproject te starten.

Onderdeel van de herinrichting is het planten van nieuwe bomen. Dit bekijken we per straat. Om de voor- en nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op basis van deze notitie heeft het college op 11 mei jl. besloten om de bestaande bomen tussen de rijbaan en de tuinen te vervangen in de Riekevoort en Mosselaar.

De platanen die nu staan in de Riekevoort en Mosselaar zullen worden gekapt. Het is in het kader van leefbaarheid en duurzaamheid echter wel gewenst dat er bomen in de straten staan. Daarom blijft een deel van de bomen staan. Waar bomen gekapt worden zullen er andere soorten terug worden geplant welke kleiner blijven, om zo problemen in de toekomst te voorkomen.

Voor de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek wordt er een soortgelijke afwegingsnotitie opgesteld.

Nu het college het besluit heeft genomen dat er nieuwe bomen komen, hebben we het ontwerptraject voor het deelproject Riekevoort en Mosselaar opgepakt, samen met de bewoners en stakeholders. Er ligt nu een voorlopig ontwerp op basis van de met de bewoners besproken schetsvarianten. Deze wordt besproken om in samenspraak met alle belanghebbenden uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen waarin alle belangen zo goed als mogelijk worden gediend.

Bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

Wat onderzoeken we precies?


In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases. 

Plaats via het vakje feedback je opmerking op de tekening. 

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp; per deelgebied (aantal straten). We gaan hierbij van ruwe schetsen naar voorlopige ontwerpen en uiteindelijk naar een definitief ontwerp. In deze fase vragen we ook de benodigde vergunningen aan.

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de Riekevoort en
Mosselaar. We hebben waar mogelijk rekening gehouden met de door u aangeleverde op- en
aanmerkingen en suggesties. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp waarbij gezocht is naar een zo optimaal mogelijke inrichting gelet op de aspecten parkeren, groen, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en riolering.  Druk op de knop 'Feedback'. Nu kunt u met de cursor over de kaart gaan en ter plekke uw opmerking op de tekening aangeven. Als u wil kan dit meerdere malen.


Overzichtstekening Riekevoort


Overzichtstekening Mosselaar

Plaats via het vakje feedback je opmerking op de tekening. 

Please enable javascript to use this contact form.

Vragenlijst

Vraag 1 - Meepraten

Ja
Ja
Nee
Nee
Alleen onze nieuwsbrief ontvangen
Alleen onze nieuwsbrief ontvangen

Vraag 2 - In welke vorm wil je meepraten?

Met een (online) werkgroep
Met een (online) werkgroep
Via deze participatiewebsite
Onder tabblad 1 is het mogelijk om feedback te geven
Via deze participatiewebsite

Vraag 3 - In welke straat woon je?

Riekevoort / Mosselaar
Riekevoort / Mosselaar
Doornbos
Doornbos
Sterkenhoeve
Sterkenhoeve
Breebroek
Breebroek
Zaaren
Zaaren
Wouwerbroek
Wouwerbroek

De laatste stap

We gaan zorgvuldig om met de gegevens en delen deze natuurlijk niet. Bekijk eventueel onze privacyverklaring.
Naam
E-mailadres
Enquete verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase werken we de ontwerpen uit in technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen; dit geldt zowel voor de werkzaamheden boven als onder de grond.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden