SportlaanUdenhout

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
De Sportlaan en omgeving worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan en de Lindenlaan. De gemeente Tilburg, de klankbordgroep (een vertegenwoordiging van alle bewoners) en adviesbureau Akertech werken samen om tot een goed passend ontwerp te komen. Op deze website leest u de laatste stand van zaken en kunt u het ontwerp zien.
Logo gemeente tilburg 1

 Wat gaan we doen?


De riolering is aan vervanging toe en de verlichting wordt aangepast. Ook wordt het parkeerterrein van Sportpark SVSSS opnieuw ingericht en aangesloten op de Sportlaan. Waar mogelijk wordt het hemelwater gescheiden van het vuil afvalwater, door de aanleg van een regenwaterriool.  De afgelopen jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met flinke regenbuien, hitte en droogte. Daarom plant de gemeente  meer verschillende soorten planten en bomen en verdwijnt een deel van de bestrating. Op deze manier kan het water bij hevige regenval beter de grond in zakken en blijft het  water zoveel mogelijk beschikbaar voor het groen. Bovendien warmt groen minder snel op dan stenen, dus dit zorgt voor een wat aangenamere temperatuur in de zomer. Natuurlijk moet het ook een veilige leefomgeving worden en willen we de snelheid van het verkeer laag houden.  

A a

Samen inrichten

Eind 2018 heeft de gemeente Tilburg een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond heeft iedereen zijn wensen, klachten en ideeën over de inrichting van de wijk kunnen doorgeven. Ook kon u zich opgeven om deel te nemen in de klankbordgroep. Uit de is een selectie gemaakt met een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de wijkbewoners. Vervolgens is alle informatie samengevoegd: de huidige situatie met o.a. de kabels en leidingen, de gemeentelijke richtlijnen voor het inrichten van de openbare ruimte én al jullie input. Hier is een schetsontwerp van gemaakt.

De gemeente en Akertech hebben schetsontwerp besproken met de klankbordgroep. Tijdens het ontwerpen zijn er flink wat uitdagingen geweest en daarom heeft het project vertraging opgelopen. De uitdagingen waren onder andere dat het project tijdens de voorbereiding uitgebreid werd op het thema klimaatadaptatie, maar ook door corona is er vertraging opgelopen. 

De afgelopen twee weken kon u via deze website een reactie geven op het voorlopig ontwerp van de inrichting van de wijk gemaakt. Dit ontwerp was mede tot stand gekomen met hulp van de klankbordgroep, maar we zijn als gemeente Tilburg verantwoordelijk voor het aan u gepresenteerde ontwerp.

Belangrijke thema’s
In de voorbereiding naar het voorlopig ontwerp zijn 4 belangrijke thema’s besproken:

 • Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken);
  • In de gehele wijk komen meer verschillende soorten planten en bomen. Dit is onder andere beter voor vogels, bijen en vlinders in de buurt.
  • Op de pleintjes van de Sportlaan ligt vooral veel steen en is er weinig groen aanwezig. Deze pleintjes krijgen meer groen, maar er is ook ruimte om te parkeren of bijvoorbeeld om een buurtfeest te organiseren.
  • Het uitgangspunt van het bomenbeleid van de gemeente Tilburg is om geen gezonde bomen te verwijderen, ook als deze overlast veroorzaken. In de wijk zijn veel bomen rond dezelfde tijd geplant. De kans is heel groot dat deze bomen ook rond dezelfde tijd doodgaan. Daarom zou de projectgroep graag zien dat er bomen van verschillende leeftijden in de wijk komen. Hiervoor is echter nieuw beleid nodig:  een boomverjongingsplan. Hier wordt aan gewerkt, maar deze werkwijze kan pas worden toegepast als het beleid door het college wordt vastgesteld. I
 
 • Verkeersveiligheid;
  • De Sportlaan wordt tussen Kreitenmolenstraat en Lindenlaan zichtbaar versmald om te zorgen dat er minder hard door de straat wordt gereden.
  • Op verschillende kruispunten komen er drempels om ook zo de snelheid van automobilisten te verminderen.
  • Vrachtverkeer kan niet worden geweerd uit de Sportlaan en de Kastanjelaan zonder dat er ergens anders in Udenhout onveiligere situaties gaan ontstaan.

 •  Parkeren;
  • De ingang van het parkeerterrein SVSSS wordt verplaatst om de parkeerdruk en het verkeer te minderen in de Wilgenlaan. Bij grote drukte wordt er dan eerder langs de Sportlaan en Kastanjelaan geparkeerd. Hier zijn meer parkeerplaatsen en dus geeft dit minder overlast.
  • Het aantal parkeerplaatsen in de straten blijft gelijk. Ook mag er langs de weg geparkeerd worden zoals nu ook het geval is.

 • Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding);
  • In de wijk komen er verschillende verlagingen in de berm, ook wel wadi’s genoemd. Hier kan bij hevige regenval het water tijdelijk  worden opgevangen en daarna langzaam in de bodem wegzakken. Als de wadi’s vol zijn, wordt de rest van het regenwater  via het regenwaterriool afgevoerd.
  • Het regent steeds vaker en steeds meer. Er valt dan zoveel water in korte tijd dat het riool dit niet aankan. Dat zorgt voor wateroverlast. Daarom wordt in de hele wijk een extra regenwaterriool aangelegd. Na een hevige regenbui wordt het water via dit riool afgevoerd naar de Roomley. Zo komt het regenwater terug in de natuur in plaats dat het verdwijnt in het vuilwater-riool.

Het denken in het totaalbeeld heeft als resultaat dat er slimme oplossingen zijn gevonden om bijvoorbeeld voldoende parkeergelegenheid én minder verharding te combineren in het ontwerp. Het ontwerp is in pdf te bekijken door op één van onderstaande opties te klikken. 

Overzichtstekening project Sportlaan
Inrichting straten deel 1
Inrichting straten deel 2

Wat vragen we van jullie?

De afgelopen twee weken kon u via deze website een reactie gegen op het voorlopig ontwerp van de inrichting van de wijk gemaakt. De gemeente Tilburg en Akertech verzamelen nu alle reacties en beoordelen ze. Zodra deze beoordeeld zijn plaatsen we de reacties op deze website.

Pleinen Sportlaan
Op de pleinen van de Sportlaan en bij de Essenlaan komt meer groen. Er worden vakken gemaakt voor verschillende bomen en beplantingsoorten. Dit ligt nog niet vast, in de vragenlijst was het mogelijk om uw voorkeur door te geven voor de beplanting van deze vakken.

Voorbeeld pleintjes

Regenpijp afkoppelen
Omdat er veel signalen zijn dat bewoners hun regenpijp willen afkoppelen van de riolering, willen we inventariseren wie dit eventueel wil doen. Het idee is om u te informeren over hoe het werkt en u ideeën te laten zien over hoe u dit kunt doen. Met het aangeven van interesse gaat u geen verplichting aan om uw regenpijp ook daadwerkelijk af te koppelen. U kunt uw interesse doorgeven via het mailadres  jeanine.dik@tilburg.nl.
Voorbeelden van afkoppelen
Fase 1

Ontwerpen

De afgelopen twee weken kon u via deze website een reactie gegen op het voorlopig ontwerp van de inrichting van de wijk gemaakt. De gemeente Tilburg en Akertech verzamelen nu alle reacties en beoordelen ze. Zodra deze beoordeeld zijn plaatsen we de reacties op deze website.

De volgende zaken zijn al samen met de leden van de klankbordgroep overeengekomen:

 • Er komen alleen grasbetontegels in de parkeerhavens op het parkeerterrein bij SVSSS.
 • Er komen drempels in de straten om de snelheid van autoverkeer te minderen.
 • Het project gaat uit van het boomverjongingsplan wanneer dit beleid wordt vastgesteld.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Planning

De reacties op het voorlopig ontwerp worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. Zodra dit ontwerp klaar is, wordt dit weer aan alle bewoners gepresenteerd. We leggen dan ook uit waarom bepaalde reacties wel en andere reacties niet zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Als het boomverjongingsplan wordt vastgesteld dan brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 kunnen starten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase hebben we het proces van een aanbesteding al doorlopen en is er een aannemer gekozen om het werk uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in maart 2022 kunnen starten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden