SportlaanUdenhout

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
De Sportlaan en omgeving worden opnieuw ingericht. Het gaat om de straten: Sportlaan, Wilgenlaan, Essenlaan, Sparrenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan en de Lindenlaan. De gemeente Tilburg, de klankbordgroep (een vertegenwoordiging van alle bewoners) en adviesbureau Akertech werken samen om tot een goed passend ontwerp te komen. Op deze website leest u de laatste stand van zaken en kunt u het ontwerp zien.
Logo gemeente tilburg 1

 Wat gaan we doen?


De riolering is aan vervanging toe en de verlichting wordt aangepast. Ook wordt het parkeerterrein van Sportpark SVSSS opnieuw ingericht en aangesloten op de Sportlaan. Waar mogelijk wordt het hemelwater gescheiden van het vuil afvalwater, door de aanleg van een regenwaterriool.  De afgelopen jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met flinke regenbuien, hitte en droogte. Daarom plant de gemeente  meer verschillende soorten planten en bomen en verdwijnt een deel van de bestrating. Op deze manier kan het water bij hevige regenval beter de grond in zakken en blijft het  water zoveel mogelijk beschikbaar voor het groen. Bovendien warmt groen minder snel op dan stenen, dus dit zorgt voor een wat aangenamere temperatuur in de zomer. Natuurlijk moet het ook een veilige leefomgeving worden en willen we de snelheid van het verkeer laag houden.  

Doorsnede sportlaan 2 3 aangepast vo

Samen inrichten

Eind 2018 heeft de gemeente Tilburg een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond heeft iedereen zijn wensen, klachten en ideeën over de inrichting van de wijk kunnen doorgeven. Ook kon u zich opgeven om deel te nemen in de klankbordgroep. Uit de is een selectie gemaakt met een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de wijkbewoners. Vervolgens is alle informatie samengevoegd: de huidige situatie met o.a. de kabels en leidingen, de gemeentelijke richtlijnen voor het inrichten van de openbare ruimte én al jullie input.  

Kortgeleden kon u via deze website een reactie geven op het voorlopig ontwerp van de inrichting van de wijk. De reacties op het voorlopig ontwerp van bewoners zijn beoordeeld en zo veel mogelijk meegenomen. 

Belangrijke thema’s
In de voorbereiding zijn 4 belangrijke thema’s besproken:

 • Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken);
  • In de gehele wijk komen meer verschillende soorten planten en bomen. Dit is onder andere beter voor vogels, bijen en vlinders in de buurt.
  • Op de pleintjes van de Sportlaan ligt vooral veel steen en is er weinig groen aanwezig. Deze pleintjes krijgen meer groen, maar er is ook ruimte om te parkeren of bijvoorbeeld om een buurtfeest te organiseren.
  • Het uitgangspunt van het bomenbeleid van de gemeente Tilburg is om geen gezonde bomen te verwijderen, ook als deze overlast veroorzaken. In de wijk zijn veel bomen rond dezelfde tijd geplant. De kans is heel groot dat deze bomen ook rond dezelfde tijd doodgaan. Daarom zou de projectgroep graag zien dat er bomen van verschillende leeftijden in de wijk komen. Hiervoor is echter nieuw beleid nodig: een boomverjongingsplan. Hier wordt aan gewerkt, maar deze werkwijze kan pas worden toegepast als het beleid door het college wordt vastgesteld. 
  • Het boomverjongingsplan gaat niet plaatsvinden binnen dit project.
 
 • Verkeersveiligheid;
  • De Sportlaan wordt tussen Kreitenmolenstraat en Lindenlaan zichtbaar versmald om te zorgen dat er minder hard door de straat wordt gereden.
  • Op verschillende kruispunten komen er drempels om ook zo de snelheid van automobilisten te verminderen.
  • Vrachtverkeer kan niet worden geweerd uit de Sportlaan en de Kastanjelaan zonder dat er ergens anders in Udenhout onveiligere situaties gaan ontstaan.

 •  Parkeren;
  • De ingang van het parkeerterrein SVSSS wordt verplaatst om de parkeerdruk en het verkeer te minderen in de Wilgenlaan. Bij grote drukte wordt er dan eerder langs de Sportlaan en Kastanjelaan geparkeerd. Hier zijn meer parkeerplaatsen en dus geeft dit minder overlast.
  • Het aantal parkeerplaatsen in de straten blijft gelijk. Ook mag er langs de weg geparkeerd worden zoals nu ook het geval is.

 • Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding);
  • In de wijk komen er verschillende verlagingen in de berm, ook wel wadi’s genoemd. Hier kan bij hevige regenval het water tijdelijk  worden opgevangen en daarna langzaam in de bodem wegzakken. Als de wadi’s vol zijn, wordt de rest van het regenwater  via het regenwaterriool afgevoerd.
  • Het regent steeds vaker en steeds meer. Er valt dan zoveel water in korte tijd dat het riool dit niet aankan. Dat zorgt voor wateroverlast. Daarom wordt in de hele wijk een extra regenwaterriool aangelegd. Na een hevige regenbui wordt het water via dit riool afgevoerd naar de Roomley. Zo komt het regenwater terug in de natuur in plaats dat het verdwijnt in het vuilwater-riool.

Definitief Ontwerp Sportlaan en omgeving
We zijn aanbeland in een volgende fase bij het uitwerken van het plan, het definitief ontwerp. Hierin is de beplanting verder uitgewerkt evenals de verhardingskeuze. De wadi’s en bermverlaging zijn dusdanig uitgewerkt dat ze ook in het beheer goed te onderhouden zijn. De entree naar het parkeerterrein is verplaatst naar de Sportlaan waarmee de verkeersveiligheid toeneemt. De inrichting van het parkeerterrein blijft grotendeels behouden en de vervallen parkeerplaatsen komen op een andere plaats op het parkeerterrein terug.

Het definitief ontwerp is in pdf te bekijken door op één van onderstaande opties te klikken. 

Hieronder vindt u de overzichtstekening:
Overzichtstekening project Sportlaan

Hieronder vindt u de uitgewerkte tekeningen. In de overzichtstekening staan de codes die horen bij de gebieden op de onderstaande tekeningen.
2019016-07.pdf
2019016-08.pdf
2019016-09.pdf
2019016-10.pdf
2019016-11.pdf
2019016-12.pdf
2019016-13.pdf

Riolering
Bebording
Verklaring groenvoorzieningen

Inrichting straten deel 1
Inrichting straten deel 2

Regenpijp afkoppelen
Omdat er veel signalen zijn dat bewoners hun regenpijp willen afkoppelen van de riolering, willen we inventariseren wie dit eventueel wil doen. Het idee is om u te informeren over hoe het werkt en u ideeën te laten zien over hoe u dit kunt doen. Met het aangeven van interesse gaat u geen verplichting aan om uw regenpijp ook daadwerkelijk af te koppelen. U kunt uw interesse doorgeven via het mailadres  jeanine.dik@tilburg.nl.

Onderzoek zomereiken
Hieronder treft u een Bomen Effecten Analyse aan (Rapport 303674, BEA Tilburg Sportlaan Udenhout 2021). Dit is een onderzoek om voorafgaand aan werkzaamheden de kwaliteit van bomen te beoordelen en de effecten van werkzaamheden op bomen te analyseren.
Rapport BEA deel 1 Rapport BEA deel 2 Rapport BEA deel 3 Rapport BEA deel 4

Hieronder vindt u tevens het I-Tree rapport:
I-Tree rapport deel 1
I-Tree rapport deel 2
Voorbeelden van afkoppelen
Locatie pleinen
Fase 1

Ontwerpen

De uitwerking van het plan is ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Hierin zijn de opmerkingen uit het voorlopig ontwerp meegenomen. In goedkeuring met de beheerders en adviseurs van de gemeente is het tijd om dit ontwerp opnieuw te presenteren aan de bewoners van de wijk. Eerst zal de klankbordgroep geïnformeerd worden en daarna de bewoners door middel van een bewonersavond.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Planning

De reacties op het voorlopig ontwerp zijn zoveel mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. We leggen dan ook uit waarom bepaalde reacties wel en andere reacties niet zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 kunnen starten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase hebben we het proces van een aanbesteding al doorlopen en is er een aannemer gekozen om het werk uit te voeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 kunnen starten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden