Herinrichting SterkenhoeveRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Welkom op de website van de herinrichting van de Sterkenhoeve.
Fijn dat u meedenkt!
Begin 2021 zijn we begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. De Sterkenhoeve is het derde project. Riekevoort/Mosselaar en Doornbos zijn eerder opgestart. Daarnaast gaan we aan de slag met de  Zaaren, Bredebroek en Wouwerbroek.  

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over de Sterkenhoeve.

Nieuwe bomen


Met uw hulp is er een keuze gemaakt voor de nieuw te plaatsen boomsoorten in de Sterkenhoeve. Hieronder kunt u de uitslag van de enquête lezen. Het zal een mix worden van de top 4 van boomsoorten. Welke boomsoort op welke plaats komt wordt bekeken door de groenadviseur van de gemeente.

Uitslag bomen-enquête

Voorkeur soorten tot 8 m hoog:
 • Sierkers (Prunus avium Plena)                                            5 stemmen
 • Haagbeuk (Carpinus betulus Purpurea)                             5 stemmen
 • Veldesdoorn (Acer campestre Elsrijk)                                5 stemmen
 • Boomhazelaar (Corylus colurna Obelisk)                           4 stemmen
 • Noorse Esdoorn (Acer platanoides Olmsted)                      3 stemmen
 • Gele kornoelje (Cronus mas)                                               3 stemmen
 • Kleinbladige linde (Tilia cordata Rancho)                           2 stemmen


Wat gaan we aanpakken?

Wortelopdruk


Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.  

Overzichtstekening

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat de oud wethouder hierover zegt:
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt oud wethouder Aletta van der Veen.  

Wat er nog komen gaat 
Er moeten dus meer maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van her riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Bewonersbrief 29-06-2020 wateroverlast Rijen Noord Oost
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast

Hoe werken we met elkaar samen?

We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden.

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

82 bijlage 1

Op de hoogte blijven? 

Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.

83 bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

Voor de Sterkenhoeve betekent dit dat we onder meer een overzicht maken van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Deze afwegingsnotitie wordt zoals het er nu naar uitziet in halverwege dit jaar voorgelegd aan het college.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject. Voor Sterkenhoeve hebben we inmiddels een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp opgesteld. Dit kunt u bekijken onderaan deze pagina.  

 Hoe is dit tot nu toe gegaan? 
 • Alle opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit ontwerp is besproken met de bewonerswerkgroep.
 • Er is een enquête gemaakt waarin u als bewoners van de Sterkenhoeve uw voorkeur aan kon geven over welke boomsoorten u graag terug zou willen zien komen in de straat. Deze kon worden ingevuld via deze website. De uitslag hiervan is persoonlijk gedeeld met de deelnemers en via de nieuwsbrief gedeeld met alle bewoners van Rijen Noord-Oost. Ook is de uitslag gepubliceerd op deze website. 
 • Nu hebben we een Definitief Ontwerp. Dit vindt u onderaan deze pagina. Zo kunt u op uw gemak bekijken hoe het uiteindelijk is geworden. 

Hoe gaat het verder? 
 • Het Definitief Ontwerp krijgt een uitgebreide ontwerp onderbouwing en er wordt berekend wat de kosten zijn om het ontwerp te realiseren.
 • De gemeenteraad kijkt naar de plannen, en als er geen bezwaren zijn geven zij hun akkoord voor de uitvoering.                                                                       

Hieronder is het Definitief Ontwerp te downloaden.

2020011-3-301-v3-0-do-nieuwe-situatie.pdf

 

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase zijn de ontwerpen omgezet naar technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen. De gemeenteraad heeft de plannen goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure is opgestart. De Gemeente Gilze en Rijen verwacht dat de werkzaamheden medio juli starten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

Start en duur van de werkzaamheden
Op 1 november 2022 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Deze worden uitgevoerd door aannemer Biemans uit Gilze. Door verschillende omstandigheden lopen de werkzaamheden uit. Het weer heeft hier een grote invloed op gehad. Ook zijn er tijdens het werken onverwachte ondergrondse obstakels aangetroffen. Samen met de aannemer proberen we de achterstand zoveel mogelijk in te lopen. We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden enkele maanden langer duren dan gepland.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden