Herinrichting SterkenhoeveRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Welkom op de website van de herinrichting van de Sterkenhoeve.
Fijn dat u meedenkt!
Begin 2021 zijn we begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. De Sterkenhoeve is het derde project. Riekevoort/Mosselaar en Doornbos zijn eerder opgestart. Daarnaast gaan we aan de slag met de  Zaaren, Bredebroek en Wouwerbroek.  

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over de Sterkenhoeve.

Wat gaan we aanpakken?

Wortelopdruk


Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het asfalt en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.  

Overzichtstekening

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat de oud wethouder hierover zegt:
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt oud wethouder Aletta van der Veen.  

Wat er nog komen gaat 
Er moeten dus meer maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van her riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Bewonersbrief 29-06-2020 wateroverlast Rijen Noord Oost
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast

Hoe werken we met elkaar samen?

We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden.

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

82 bijlage 1

Op de hoogte blijven? 

Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.

83 bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

Voor de Sterkenhoeve betekent dit dat we onder meer een overzicht maken van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Deze afwegingsnotitie wordt zoals het er nu naar uitziet in halverwege dit jaar voorgelegd aan het college.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject. Voor Sterkenhoeve hebben en inmiddels een Schetsontwerp.   

Hoe is dit tot nu toe gegaan? 
  • Iedere bewoner heeft een brief gekregen waarin we aangegeven hebben dat we aan de slag gaan met een ontwerp voor de reconstructie.  
  • Er is in de brief een oproep gedaan wie er actief mee wil denken over het ontwerp in een werkgroep. 
  • Samen met de leden van de werkgroep zijn we bezig met de schetsontwerpen. Hier komt straks een voorkeur uit, dit is het Voorlopig Ontwerp.   
  • Ook andere betrokkenen denken mee, zoals Veilig Verkeer Nederland, BVL (Brabants Veiligheidslabel) de NLGR, de politie, de Leijstromen en mensen met een beperking.   

Hoe gaat het verder?  
  • Het Voorlopig Ontwerp wordt besproken en toegelicht in een bewonersavond waar alle buurtbewoners voor worden uitgenodigd. Daarna wordt het ontwerp op deze website geplaatst. Tot een bepaalde tijd kunt u hierin ook nog eenvoudig uw opmerking plaatsen.  
  • Er wordt een enquête gemaakt waarin u als bewoners van Sterkenhoeve uw voorkeur aan kunt geven over welke boomsoorten u graag terug zou willen zien komen in de straat. Deze kan worden ingevuld via deze website. Zodra de enquête klaarstaat ontvang u daarover van ons bericht.
  • Uw opmerkingen worden verzameld en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Als uw opmerking niet verwerkt kan worden zullen we uitleggen waarom niet.  Op deze website komt hiervan een anoniem overzicht.   
  • Nu hebben we een Definitief Ontwerp. Dit wordt besproken/toegelicht in een bewonersavond en op deze website geplaatst.  
  • Het Definitief Ontwerp krijgt een uitgebreide ontwerponderbouwing en er wordt berekend wat de kosten zijn om het ontwerp te realiseren. Eerst wordt dit voorgelegd aan het College. Zij besluit of de plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
  • De gemeenteraad kijkt naar de plannen, en als er geen bezwaren zijn geven zij hun akkoord voor de uitvoering.  


2 varianten van het Voorlopig Ontwerp

U kunt uw opmerking plaatsen door met de muis op 'feedback' te klikken. Deze knop vindt u rechtsonderin bij de kaart.

Er zijn twee varianten omdat we voor de kruising aan de noordzijde twee verschillende opties hebben. Graag willen we uw mening over welke variant de voorkeur heeft. Gelieve in de opmerking plaatsen of het gaat over variant 1 of 2. Naar aanleiding van de verzamelde reacties via de website en op de inloopavond zullen we een definitieve keuze maken. 

Voorlopig Ontwerp Optie 1 (grote weergave kaart)


Voorlopig Ontwerp Optie 2 (grote weergave kaart)


Enquete bomenkeuze Sterkenhoeve


Zoals u waarschijnlijk weet zijn de plannen voor de reconstructie van Sterkenhoeve in volle gang. Deze reconstructie is in gang gezet vanwege overlast door wortelopdruk. Vandaar dat we een groot deel van de bestaande bomen kappen. Daar komen natuurlijk andere bomen voor terug. Zo zorgen we voor een groene woonomgeving waar mensen en dieren van kunnen genieten. Welke soorten bomen we gaan planten, bepalen we graag samen met u.

De boomsoorten
In overleg met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) hebben we een lijst gemaakt met boomsoorten die geen overlast geven door wortelopdruk, maar wel goed zijn voor de biodiversiteit en de uitstraling van straten. 

Stem op de boomsoorten
Omdat we graag samen met u willen kiezen welke boomsoorten we terug planten, vragen we met deze enquête welke bomen uw voorkeur hebben. 

Hoe kunt u stemmen?
We willen u graag vragen om uit de zeven geselecteerde soorten 4 soorten van uw voorkeur te kiezen. 

De meeste stemmen gelden
De resultaten van deze enquête zijn leidend voor de soorten die we in de straat planten. Kortom: de bomen met de meeste stemmen gaan we planten. 

Wat doen we bij een gelijk aantal stemmen?
Mocht het zo zijn dat er twee soorten zijn met een gelijk aantal stemmen dan maken we de keuze samen met de NLGR. De uitslag van de enquête kan iedereen inzien, maar u kunt niet zien wie op welke soort gestemd heeft. Nadat de uitslag van de enquête bekend is, gaan we de indeling van de boomsoorten maken en bepalen we welke boomsoort op welke plek komt te staan.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereidingsfase werken we de ontwerpen uit in technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden boven als onder de grond. Hiermee kunnen we gaan starten als het geld voor de uitvoering is vrijgemaakt.

Houd deze pagina in de gaten voor de planning van de voorbereiding.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de planning als we in de uitvoeringsfase zijn.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden