Bram StreeflandwegRenkum

Snel naar:infofasesfeedback
Gemeente renkum
De Bram Streeflandweg wordt klaargemaakt voor de toekomst. De weg die er nu ligt, is niet meer goed. Het verkeer heeft sporen in de weg gemaakt, klinkers liggen los en regenwater kan niet goed weg. Die problemen gaan we zo oplossen dat de weg veiliger wordt en weer jaren mee kan.

Wat gaan we doen?


We gaan aan de slag met de Bram Streeflandweg. De weg en het riool worden vervangen, we zorgen dat het regenwater beter weg kan stromen, we zorgen dat het verkeer minder hard kan rijden en we maken de straat groener.

Wat kunt u doen?

We vinden het belangrijk om te horen wat de bewoners van de plannen vinden. Daarom zijn er in februari 2024 drie inloopavonden georganiseerd. We hebben met veel bewoners over de plannen kunnen spreken en wensen, op- en aanmerkingen mogen noteren. 

Veel gestelde vragen tijdens de informatieavonden:

Welke materialen worden er gebruikt in het nieuwe ontwerp?                               
Er wordt gewerkt met nieuwe materialen, te weten: gebakken klinkers (rood/bruin), en betonnen trottoirbanden en trottoirtegels (antraciet grijs). Vergelijkbaar met de nieuw aangelegde Groenendaalseweg 

Wat gebeurt er met ’de Streeflandtuin’?                                                                      
We hebben gesproken met de initiatiefnemers van ‘de Streeflandtuin’. We ondersteunen het initiatief. Er wordt met behulp van natuurlijke materialen een afscheiding gecreëerd, zodat het grasveldje een veilige speelplek voor (buurt)kinderen wordt. 

Zijn de problemen rondom de wateroverlast opgelost na de werkzaamheden?         
Ja, de nieuwe afwatering via de goot en de aanleg van kolken gaat ervoor zorgen dat bij forse regenval het water zijn weg vindt. Daarnaast zijn er de wadi’s die als extra overloop gebruikt worden. Bij zeer extreme neerslag kan er nog steeds water op straat staan, maar dat zal tussen de trottoirbanden blijven staan.

Wat gebeurt er met de bomen?                                                                                   
Alle bomen zijn geinventariseerd en beoordeeld op kwaliteit en levensverwachting. Een aantal van de bomen is slecht van kwaliteit, door slechte groeiomstandigheden. Deze bomen zullen vervangen worden door nieuwe bomen. De bomen die blijven staan, gaan we voorzien van betere groeiomstandigheden. Er wordt bij nieuwe bomen gekeken naar de optimaal mogelijke groeiomstandigheden. Er zullen meer bomen worden aangeplant, dan dat er gekapt zullen worden. 

Wordt er ook gekeken naar de parkeeroverlast? 
Ja, daar kijken we zeker naar. De beperkte ruimte laat het niet toe, om veel extra parkeerplaatsen te creëren. Het parkeren kort voor de t-spiltsing met de Bennekomseweg wordt niet langer mogelijk.   

Levert de geplande goot in het midden van de weg een gevaar op voor fietsers?
Nee, hiervoor is aandacht in het ontwerp. De goot is niet diep en het verloop van de klinkers gaat geleidelijk. 

Waarom wordt de reconstructie nu gedaan en niet wanneer de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de ‘Scholenstrip’ achter de rug zijn?
Gezien de slechte staat van de Bram Streeflandweg kunnen we niet langer wachten met de werkzaamheden. We hebben afstemming met het betrokken projectteam over de werkzaamheden. We geven oplossingen mee in de aanrijroutes van het bouwverkeer. 

Blijven de woningen bereikbaar gedurende de werkzaamheden?                           
De werkzaamheden zijn omvangrijk en we kunnen niet voorkomen dat u op enige moment uw woning niet met uw auto kunt bereiken. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd door de aannemer. Er is afstemming met de hulpdiensten over de werkzaamheden. Zij kunnen in geval van nood altijd uw woning bereiken.

In onderstaand document vindt u antwoord op individuele vragen.
vraag-en-antwoord-bram-streeflandweg.pdf

Werkzaamheden Liander

Vooruitlopend en ter voorbereiding op onze werkzaamheden gaat Liander aan de slag met het aanleggen van een nieuwe gasleiding. De huidige gasleiding ligt precies boven het riool, die moet weggehaald worden en vervolgens wordt er een nieuwe gasleiding gelegd. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn kunnen wij aan de slag met het riool en de weg.

Concept uitvoeringsontwerp

We zijn met alle reacties aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in onderstaande ontwerpen:

rnk-07-00-20-verharding.pdf
rnk-07-00-21-verharding.pdf
rnk-07-00-22-verharding.pdf
rnk-07-00-23-verharding.pdf
rnk-07-00-24-verharding.pdf
rnk-07-00-25-verharding.pdf
rnk-07-00-26-verharding.pdf
Fase 1

onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

Voor de Bram Streeflandweg betekent dit dat we onder meer een overzicht maken van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Er wordt tevens gekeken naar de levensverwachting van de bomen.

We vinden het belangrijk wat de omgeving vindt van de plannen. Daarom gaan we met elkaar in gesprek tijdens onze bewonersavonden. We hebben veel informatie uit de omgeving ontvangen. Ook zijn er veel vragen over de plannen.

 

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

ontwerpen

Met de informatie die we hebben verkregen tijdens onze bewonersavonden maken we in deze fase een ontwerp. We proberen in het ontwerp rekening te houden met de wensen van de bewoners. Alle op- en aanmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. 

Hoe gaat het verder? 
  • Wanneer de puntjes op de i zijn gezet volgt het Definitief Ontwerp
  • Er wordt een uitgebreide onderbouwing aan het ontwerp toegevoegd en er wordt berekend wat de kosten zijn om het ontwerp te realiseren.
  • De gemeenteraad kijkt naar de plannen, en als er geen bezwaren zijn geven zij hun akkoord voor de uitvoering.                                                                       
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

voorbereiden

In de voorbereidingsfase zijn de ontwerpen omgezet naar technische tekeningen, berekeningen en werkomschrijvingen. De gemeenteraad heeft de plannen goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart. De Gemeente Renkum verwacht dat de werkzaamheden na de zomer van start gaan.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dit gebeurt in verschillende stappen.

Op deze pagina zullen we u op de hoogte bouden van de planning als we in de uitvoeringsfase zijn.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden