Rioolvervanging Baerdijk e.o.Oisterwijk

Snel naar:infofasesvragenlijst
Aanleiding van het project is dat er regelmatig verzakkingen optreden doordat het bestaande gemengde riool aan het einde van de levensduur is.
De riolering in de Baerdijk betreft een gemengde riolering van beton met een diameter van 400/600mm. Volgens de beschikbare gegevens is deze aangelegd in 1959. De meest noordelijke 2 strengen zijn in 1997 voorzien van een relining. De riolering verkeert in slechte staat. In de Lisstraat, Distelstraat, Biezenstraat en Wildemanstraat ligt deels een gescheiden rioolstelsel en deels een gemengd stelsel met een diameter van 300mm. De exacte ligging en werking van het hemelwaterstelsel is hier onbekend. 
 
De hoofdrijbaan van de Baerdijk is verhard met asfalt. De rijbaan van de parallelweg Baerdijk is van betonstraatstenen. De rijbaan van de Lisstraat, Distelstraat, Biezenstraat en Wildemanstraat zijn van gebakken klinkers en parkeerplaatsen van betonstraatstenen. Alle trottoirs zijn uitgevoerd met trottoirtegels en voorzien van trottoirband. Door opdruk van boomwortels zijn verhardingen, met name rondom de bomen, erg onvlak. Het betonnen bestratingsmateriaal is uitgewassen en slecht.  Burgemeester Vogelslaan en Groenstraat betreffen 50 km/h wegen. Vanaf de rotonde in beide straten de Baerdijk in wordt het een 30 km/h-zone. 

In de Baerdijk staan volwassen bomen met een diameter van 400 tot 600 mm. In de groenvoorziening tussen de hoofdrijbaan en parallelweg staan ook dergelijke bomen, afgewisseld met gevarieerd struikgewas. Deze bomen zien er gezond uit en hebben een leeftijd van 50 tot 70 jaar. In de Lisstraat, Distelstraat, Biezenstraat en Wildemanstraat staan bomen met een diameter van 200 tot 400 mm. Deze bomen zijn niet gezond wegens hun ongeschikte standplaats.  De kwaliteit van de bomen in het plangebied is erg wisselend. Een aantal bomen zijn vitaal maar de boomstandplaatsen zijn te klein. In diverse straten is de conditie van de bomen slecht. De bomen zullen middels een Boom Effect Analyse (BEA) beoordeeld worden op conditie en vitaliteit.

Gemeente oisterwijk 2jpg

bewonersbrief.pdf
Please enable javascript to use this contact form.

Vragenlijst Baerdijk e.o.

Betreft rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte

Vraag 1 - Waardering

Welke drie onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte waardeert u het meest in uw wijk in de huidige situatie?

Vraag 2 - Waardering

Welke drie onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte waardeert u het minst in uw wijk? in de huidige situatie?

Vraag 3 - Waterproblemen

Heeft u ooit waterproblemen in de wijk ervaren? en zo, ja, waar was dit?

Vraag 4 - Verkeers- en parkeersituatie

Hoe ervaart u de verkeers- en parkeersituatie in uw wijk?

Vraag 5 - Klimaat

Wat vindt u dat er vanuit klimaat (hitte, droogte, wateroverlast) in uw wijk kan/moet gebeuren? (vergroening, schaduwwerking)

Vraag 6 - Openbaar groen

Hoe ervaart u de inrichting van het openbaar groen in de omgeving?

Vraag 7 - Inrichting

Zijn er nog overige zaken, betreffende de inrichting van de openbare ruimte in uw wijk, die u met ons wilt delen?

De laatste stap

We gaan zorgvuldig om met de gegevens en delen deze natuurlijk niet. Bekijk eventueel onze privacyverklaring.
Naam
E-mailadres
Enquete verzenden
Fase 1

Vragenlijst

Fase 2

Ontwerpen

Met de resultaten van de door u ingevulde vragenlijst gaan we aan de slag. Deze input gebruiken we voor het schetsontwerp. Dit schetsontwerp zal met u gedeeld worden tijdens de eerste bewonersavond. U bent van harte welkom op deze bewonersavond. Deze zal worden gehouden op dinsdagavond 16 mei om 19.00 uur in het raadhuis, De Lind 56 in Oisterwijk. Uiteraard bent u hier in de gelegenheid om al uw vragen te stellen.


Voorlopig ontwerp
Op basis van alle opgehaalde informatie is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopig ontwerp is gepresenteerd tijdens de bewonersavond op 29 augustus 2023. Onderstaand vindt u de presentatie zoals deze tijdens deze avond getoond is.

oisterwijk-presentatie-vo-29082023.pdf 
oisterwijk-baerdijk-vo-29082023-profielen-baerdijk.pdf
oisterwijk-baerdijk-vo-29082023-plankaart-baerdijk.pdf

Defnitief ontwerp
Wij hebben van bewoners vragen en suggesties ontvangen op het gepresenteerde ontwerp. De ontvangen reacties zijn afgewogen en waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt:

oisterwijk-baerdijk-13112023-plankaart-baerdijk.pdf
oisterwijk-baerdijk-13112023-profielen-baerdijk.pdf
oisterwijk-bewonersbrief-inloopavond.pdf
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Planning

Een exacte planning kunnen wij nu nog niet communiceren. Wij streven er naar om snel met de problemen aan de slag te gaan. Hiervoor moeten we eerst zorgvuldig de ontwerpfase doorlopen en vervolgens de contractdocumenten opstellen en een aannemer selecteren. Wij verwachten in 2024 te kunnen starten met de uitvoering en houden u op de hoogte zodra we u hierover meer kunnen vertellen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

Gedurende de uitvoering zal naast de gemeente, ook de aannemer die het werk gaat uitvoeren met u communiceren over de te verrichten werkzaamheden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de voortgang.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden