Buurt TaludOosterbeek

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Tekengebied 1

De straten en riolering in de buurt Talud in Oosterbeek zijn toe aan flink wat onderhoud en hebben een grote opknapbeurt nodig. Samen met bewoners en betrokkenen werken we naar groene, duurzame en veilige straten. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, zoals het straatwerk en de riolering.

Adopteer een groenvak

Bent u geïnteresseerd in het nóg mooier maken van de buurt Talud? Dan kunt u een groenvak adopteren. Wanneer u een vak adopteert kunt u kiezen uit een aantal soorten die samen een mooie eenheid vormen in de wijk. Deze soorten bloeien uitbundiger en zijn mooier dan de normale soorten die in de groenvakken komen. Deze soorten hebben wel meer onderhoud nodig en daarom vragen we u een groenvak te adopteren.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • Het stuk groen blijft openbaar en dus ook toegankelijk voor anderen.
 • Zorg ervoor dat uw buren ook enthousiast zijn: u heeft een tweede persoon nodig bij het ondertekenen van de overeenkomst.
 • De gemeente behoudt het eigendom van de grond en heeft het recht om het groen over te nemen als het niet volgens afspraak wordt onderhouden.
 • Er kunnen geen groenstroken op/rondom kruisingen worden geadopteerd. Dit is vanwege de verkeersveiligheid.

Om mee te doen vult u het adoptieformulier in. Het adoptieformulier kunt u downloaden of haal hem af in het projectkantoor van Roelofs. Als deze is ingevuld kunt u hem inscannen en mailen naar buurt-talud@renkum.nl of lever hem in bij het projectkantoor van Roelofs.

Planning
We willen graag uw formulier op tijd ontvangen, zodat we op tijd de planten etc. kunnen bestellen. Hieronder ziet u een planning van de straten en voor wanneer het formulier voor adoptie binnen moet zijn:
 • 15 oktober 2024: Vertiasweg, Stortweg, Reuvensweg en Van Ewijkweg;
 • 15 oktober 2025: Backerstraat, Noorderweg, Hilhorstweg;
 • 15 oktober 2026: Jan van Embdenweg, Taludweg, Zaaijerplein (straat).

Gratis materiaal voor afkoppelen

Afkoppelen houdt in dat je het regenwater niet meer in het riool laat stromen. Het regenwater kan vervolgens naar oppervlaktewater stromen of wegzakken in de grond. In uw wijk is het laten wegzakken in de grond een hele goede optie. Hierdoor raakt het riool minder belast en is er minder kans op overstromingen en straten die blank staan. Op www.renkum.nl/afkoppelen leest u meer over afkoppelen en de voordelen hiervan.

Afkoppelen brengt dus veel voordelen met zich mee. Dit afkoppelen kan bijvoorbeeld al eenvoudig door uw regenpijp door te zagen en het water in een grindkoffer te laten stromen. Een voorbeeld hiervan kunt u hier bekijken. We willen u helpen om dit mogelijk te maken door de basis materialen ter beschikking te stellen. Let op: dit is alleen voor eigenaren van een koopwoning.

Daarvoor bieden we het volgende aan:
 • U kunt een gratis WOP (ontluchtingsstuk) ontvangen (als u dit nog niet ontvangen heeft).
 • U kunt gratis grind ontvangen tot maximaal 0,5m3.
 • U kunt gratis het vrijgekomen grond/zand afvoeren.
 • U kunt 4 opsluitbanden ontvangen. Hiermee blijft het grind netjes op zijn plek liggen en zorgt voor een mooie afwerking.
 • U kunt gratis gronddoek ontvangen.
 • U kunt gratis de verharding afvoeren, met als voorwaarde dat er geen verharding voor terug komt.

Voorbeelden:
Afkoppelen 1
Afkoppelen 2

Meedoen met de actie?
Om mee te doen met de afkoppelactie kunt u een bericht sturen in de BouwApp of loop langs tijdens een inloopuur in het projectkantoor van Roelofs. Dit kan elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur.We bieden de materialen niet onbeperkt aan, dit is op 4 momenten mogelijk in 2024. Dit zijn:
 • 5 t/m 8 april
 • 8 t/m 13 mei
 • 7 t/m 10 juni
 • 27 t/m 30 september
Reserveer alvast een moment in uw agenda als u ook aan de slag wilt met afkoppelen! Tijdens deze weekenden zijn de materialen beschikbaar. Misschien kunt u elkaar ook helpen als buren met afkoppelen en sjouwen van materiaal. 

Hulp nodig bij afkoppelen?
Wilt u graag afkoppelen, maar weet u niet goed waar u kunt beginnen? Stuur een bericht voor gratis advies aan huis naar duurzaam@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.

Definitief ontwerp

Op 16, 22 en 23 maart 2023 is het Definitief Ontwerp van de nieuwe inrichting van Buurt Talud gepresenteerd. Door op onderstaande tekst te klikken, kunt u de gepresenteerde stukken downloaden.

Bovengronds ontwerp
Fasering-meerjarenplanning 2023-03-13 Fasering A1
NS01-DO-D02-rgf-51187217-Nieuwe situatie-Totaal overzicht
Ondergronds Ontwerp
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Backerstraat maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Badhuisstraat-Schoolstraat maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Hilhorstweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Jan van Embdenweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Noorderweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Reuvensweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Stephanieweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Stortweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Taludweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO van Ewijkweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Veritasweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Zaaijerplein maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO wijk algemeen maart 2023
Backerstraat nieuwe situatie
Backerstraat oost nieuwe situatie
Badhuisstraat nieuwe situatie
Hilhorstweg oost nieuwe situatie
Hilhorstweg west nieuwe situatie
Jan van embdenweg nieuwe situatie
Noorderweg noord nieuwe situatie
Noorderweg zuid nieuwe situatie
Knipsel
Reuvensweg zuid nieuwe situatie
Schoolstraat nieuwe situatie
Stephanieweg nieuwe situatie
Stortweg nieuwe situatie
Taludweg noord nieuwe situatie
Van ewijkweg oost nieuwe situatie
Van ewijkweg west nieuwe situatie
Veritasweg noord nieuwe situatie
Veritasweg zuid nieuwe situatie
Zaaijerplein nieuwe situatie

Rectificatie brief 27 februari 2023:
Bewoners van buurt Talud hebben een brief ontvangen met hierin de uitnodigingen voor drie inloopmomenten. Tijdens de inloopmomenten is het definitieve ontwerp voor de reconstructie van buurt Talud te bekijken. In de brief is helaas foutieve informatie opgenomen:
 • In de brief is aangegeven dat inloopmoment 3, op donderdag 23 maart, om 16:00 uur begint. Vanwege andere activiteiten in zalencentrum Lebret is het tijdstip gewijzigd naar 18:30 tot 21:00 uur.
 • Woont u op de Veritasweg of Stephanieweg (oost)? Dan vragen wij u om aan te sluiten bij inloopmoment 2, dit is in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Als laatste is in de brief aangegeven dat het definitieve ontwerp vanaf vrijdagavond 3 maart te bekijken is via de website. Dit is niet correct. We laten u graag het ontwerp zien op de inloopmomenten om deze direct toe te kunnen lichten.

We hopen op uw begrip voor deze wijzigingen. Bent u bereidt deze informatie te delen met uw buren? Alvast bedankt en tot ziens op één van de inloopmomenten.

Heeft u de BouwApp al gedownload?
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:Klik hier, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
Zoek in de app naar ‘Reconstructie Buurt Talud Oosterbeek’.
Open het project en klik op ‘volgen’ en selecteer de betreffende doelgroep.

Wat gaan we doen?


Na het opknappen van de straten is de buurt beter begaanbaar en leefbaar. Ook is er de komende 30 jaar geen groot onderhoud boven of onder de grond meer nodig. De straten worden opgeknapt aan de hand van vier thema’s: 

Verkeer

Samen maken we een veilige omgeving voor alle weggebruikers. Het straatwerk en de ondergrond worden vernieuwd, maar er worden ook maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen in de straat. Ook wordt er onderzoek gedaan naar ‘slimme’ oplossingen voor de openbare verlichting. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s samengevoegd met een lantaarnpaal.  

Riolering, kabels en leidingen

Onder de grond gaat er ook van alles gebeuren. Het vuilwaterriool wordt vervangen en we gaan zoveel mogelijk hemelwater afkoppelen van de riolering, zodat dit in de bodem kan verdwijnen. Dit ontlast het riool en voorkomt wateroverlast in de toekomst. Of de kabels en leidingen aan vervanging toe zijn, onderzoeken we nu.  

Groen

Uw buurt maken we samen groener. We gaan aan de slag met bomen en beplanting. Er wordt een groenplan gemaakt en tijdens het ontwerpen wordt deze verder uitgewerkt. We hebben subsidie van het Rijk gekregen voor onder andere het vergroenen van het Zaaijerplein en de aanleg van groenvakken verdeeld over de hele wijk.

bs02-d06-rgf-51187217-overzichtstekening-te-kappenhandhaven-bomen-a0.pdf
2023-12-14-fasering-te-kappen-bomen.pdf
Groenplan- 220015_DO_BEP_RAP_02
Groenplan- 220015_DO_MB_PAN_01
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-01.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-02.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-03.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-04.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-05.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-06.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-07.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-08.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-09.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-10.pdf
gp01-uo-d04-rgf-nieuwe-situatie-groenontwerp-totaal-overzicht.pdf

Duurzaamheid

Samen gaan we aan de slag met duurzaamheid én het klimaatbestendig maken van de buurt. Bijvoorbeeld door materiaal te gebruiken waardoor het regenwater makkelijker in de grond kan worden opgenomen of (her)gebruik van materialen. Daarnaast is het ook mogelijk voor bewoners om in contact te komen met een afkoppelcoach. Een afkoppelcoach helpt u bij het afkoppelen van de regenpijp. 

Bent u nu al benieuwd wat u als bewoner kan doen? Op de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl staan verschillende acties die u als bewoner kunt doen. Heeft u als bewoner ideeën over de openbare ruimte, die u alleen of samen met de buurt kan oppakken? Dan is het misschien mogelijk om hier subsidie voor te krijgen. Wij zoeken dit graag voor u uit! Via buurt-talud@renkum.nl kunt u contact opnemen.

Welke straten pakken we aan?

De straten die we gaan opknappen zijn de Noorderweg, Schoolstraat, Badhuisstraat, Zaaijerplein, Taludweg, Jan van Embdenweg, Backerstraat, Hilhorstweg, Van Ewijkweg, Reuvenseweg , Stephanieweg, Veritasweg en Stortweg.
Schermafbeelding 2021 05 21 141327

Wat treffen we aan?

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie. Deze liggen vaak in de stoep of onder de weg. Maar in een woonwijk is nog veel meer te vinden, zoals inritten naar woningen, bomen en hun wortels en de tuinen van bewoners. Daarom is elke straat anders en is het soms moeilijk om vooraf in te schatten wat er in de grond zit en hoe we dit kunnen inrichten. Als er bijvoorbeeld veel kabels en leidingen liggen kunnen we geen bomen planten en moeten we opzoek naar een andere optie.

Schermafbeelding 2021 05 21 140937

 

Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kwaliteit van het straatwerk en de fundering. Ook doen we onderzoek naar de bomen in de buurt, mogelijke archeologische vindingen en doen we een risicoanalyse voor niet gesprongen explosieven (hoe groot is de kans dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden). Al deze gegevens hebben we nodig voordat we verder kunnen met de volgende fases.

Ook voeren we in deze fase de eerste gesprekken met onder andere de nutsbedrijven en woningcoöperatie Vivare. In deze fase is ook de aannemer geselecteerd, met wie we samen ontwerpen en die uiteindelijk het werk gaat uitvoeren.

In het voorjaar van 2021 is gestart met deze fase. De meeste onderzoeken zijn nu klaar. Deze worden door Roelofs gebruikt om een goed ontwerp te maken en de uitvoering voor te bereiden. Verschillende onderzoeken wilt u misschien wel lezen. Hieronder plaatsen wij verschillende onderzoeken.

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.leefjeomgeving.nl/buurt-talud voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4572 staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met de klankbordgroep maken we in deze fase een ontwerp. We gaan hierbij van wensen en ideeën naar een voorlopig ontwerp. Uiteindelijk gaan we naar een definitief ontwerp, wat ook buiten uitgevoerd gaat worden.

In september 2021 hebben we vanuit de klankbordgroep gehoord wat ze belangrijk vinden in het ontwerp voor de straten. Roelofs start nu met het maken van de ontwerpen. Dat gaat van een heel globaal niveau naar steeds meer detail. Roelofs betrekt hierin de klankbordgroep, maar vraagt ook de mening van alle bewoners van de wijk.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereiding werken we de laatste ontwerpen op technisch niveau uit en maken we werkomschrijvingen. Met deze ontwerpen kan de aannemer aan de slag gaan met het bestellen van materiaal en het personeel inplannen.

Deze fase duurt ongeveer 3 maanden, het is nog onbekend wanneer deze fase van start gaat.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In deze fase volgen de werkzaamheden om het ontwerp uit te voeren. De werkzaamheden starten in juni 2023 en zijn naar verwachting klaar in 2026. Om de straten bereikbaar te houden werken we in fases. Via de BouwApp kunt u de planning inzien en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
 • Scan de QR-code en download de app. 
 • Zoek in de app naar ‘Reconstructie Buurt Talud Oosterbeek’.
 • Open het project, klik op ‘volgen’ en selecteer de betreffende doelgroep.

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden