Buurt TaludOosterbeek

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Tekengebied 1

De straten en riolering in de buurt Talud in Oosterbeek zijn toe aan flink wat onderhoud en hebben een grote opknapbeurt nodig. Samen met bewoners en betrokkenen werken we naar groene, duurzame en veilige straten. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, zoals het straatwerk en de riolering.

Wat gaan we doen?Na het opknappen van de straten is de buurt beter begaanbaar en leefbaar. Ook is er de komende 30 jaar geen groot onderhoud boven of onder de grond meer nodig. De straten worden opgeknapt aan de hand van vier thema’s: 

Verkeer

  • Samen maken we een veilige omgeving voor alle weggebruikers. Het straatwerk en de ondergrond worden vernieuwd, maar er worden ook maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen in de straat. Ook wordt er onderzoek gedaan naar ‘slimme’ oplossingen voor de openbare verlichting. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s samengevoegd met een lantaarnpaal.   

Riolering, kabels en leidingen

  • Onder de grond gaat er ook van alles gebeuren. Het vuilwaterriool wordt vervangen en we gaan zoveel mogelijk hemelwater afkoppelen van de riolering, zodat dit in de bodem kan verdwijnen. Dit ontlast het riool en voorkomt wateroverlast in de toekomst. Of de kabels en leidingen aan vervanging toe zijn, onderzoeken we nu.  

Groen

  • Uw buurt maken we samen groener. We gaan aan de slag met bomen en beplanting. Er wordt een groenplan gemaakt en tijdens het ontwerpen wordt deze verder uitgewerkt.

Duurzaamheid

  • Samen gaan we aan de slag met duurzaamheid én het klimaatbestendig maken van de buurt. Bijvoorbeeld door materiaal te gebruiken waardoor het regenwater makkelijker in de grond kan worden opgenomen of (her)gebruik van materialen. Daarnaast is het ook mogelijk voor bewoners om in contact te komen met een afkoppelcoach. Een afkoppelcoach helpt u bij het afkoppelen van de regenpijp.  

Bent u nu al benieuwd wat u als bewoner kan doen? Op de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl staan verschillende acties die u als bewoner kunt doen. 

Welke straten pakken we aan?

De straten die we gaan opknappen zijn de Noorderweg, Schoolstraat, Badhuisstraat, Zaaijerplein, Taludweg, Jan van Embdenweg, Backerstraat, Hilhorstweg, Van Ewijkweg, Reuvenseweg , Stephanieweg, Veritasweg en Stortweg.
Schermafbeelding 2021 05 21 141327

Wat treffen we aan?

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie. Deze liggen vaak in de stoep of onder de weg. Maar in een woonwijk is nog veel meer te vinden, zoals inritten naar woningen, bomen en hun wortels en de tuinen van bewoners. Daarom is elke straat anders en is het soms moeilijk om vooraf in te schatten wat er in de grond zit en hoe we dit kunnen inrichten. Als er bijvoorbeeld veel kabels en leidingen liggen kunnen we geen bomen planten en moeten we opzoek naar een andere optie.

Schermafbeelding 2021 05 21 140937

Hoe gaan we aan de slag?


In de week van 31 mei heeft u een vragenlijst met vragen over de buurt ontvangen. In deze vragenlijst was het mogelijk om aan te geven hoe tevreden u bent over de buurt en eventuele opmerkingen voor het ontwerp. We bekijken alle op- en aanmerkingen en beoordelen of deze uitvoerbaar en/of betaalbaar zijn en of het past binnen het beleid van de gemeente.

Naast het meenemen van de wensen van bewoners moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Resultaten vragenlijst buurt Talud

Klankbordgroep

Gemeente Renkum vindt het belangrijk om bewoners bij haar keuzes te betrekken. In een klankbordgroep vragen we inwoners in een vroeg stadium mee te denken in de plannen of ideeën. De klankbordgroep wordt opgericht tijdens een project. Bij voorkeur bestaat de groep uit verschillende bewoners uit de buurt, maar bijvoorbeeld ook uit ondernemers. Op deze manier is er een goede samenstelling van de buurt en kunnen we verschillende belangen in beeld krijgen. Als lid van de klankbordgroep bent u een vertegenwoordiging van uw straat en of de buurt. 

De klankbordgroep denkt mee bij de verdere uitwerking van plannen en ideeën. De klankbordgroep komt ongeveer één keer in de 3 à 4 weken samen. 

Hoe ziet de planning eruit?

Het project doorloopt verschillende fases. Dit is nodig om een zo goed mogelijk beeld van de buurt te krijgen, maar om ook de overlast tijdens de uitvoering te beperken. Het project doorloopt de volgende fases:
  • Onderzoeken
  • Ontwerpen
  • Voorbereiden
  • Uitvoeren

In onderstaande tabbladen is meer te lezen over deze fases en de verwachte duur hiervan.

Inloopuur
Op dinsdagmiddag of op vrijdagochtend is er een inloopuur in het clubhuis van speeltuin Talud. Het projectteam is aanwezig voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. U bent van harte welkom om langs te komen.

  • Dinsdagmiddag van 16:00-17:00 uur op 19 okt, 2 nov, 16 nov en 30 nov.
  • Vrijdagochtend van 11:00-12:00 uur op 15 okt, 12 nov en 26 nov.

Nieuwsbrieven
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het project? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Boven aan deze pagina kunt u zich aanmelden via de knop "Blijf op de hoogte".
Nieuwsbrief juli 2021
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kwaliteit van het straatwerk en de fundering. Ook doen we onderzoek naar de bomen in de buurt, mogelijke archeologische vindingen en doen we een risicoanalyse voor niet gesprongen explosieven (hoe groot is de kans dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden). Al deze gegevens hebben we nodig voordat we verder kunnen met de volgende fases.

Ook voeren we in deze fase de eerste gesprekken met onder andere de nutsbedrijven en woningcoöperatie Vivare. Daarnaast starten we met het selecteren van een aannemer, met wie we samen ontwerpen en die uiteindelijk het werk gaat uitvoeren. 

In het voorjaar van 2021 is gestart met deze fase. Deze duurt ongeveer 3 tot 5 maanden.


Toegankelijkheidsverklaring

De website www.leefjeomgeving.nl/buurt-talud voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4572 staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met de klankbordgroep maken we in deze fase een ontwerp. We gaan hierbij van wensen en ideeën naar een voorlopig ontwerp. Uiteindelijk gaan we naar een definitief ontwerp, wat ook buiten uitgevoerd gaat worden.

In de zomer van 2021 wordt gestart met deze fase. Deze duurt ongeveer 6 tot 8 maanden.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereiding werken we de laatste ontwerpen op technisch niveau uit en maken we werkomschrijvingen. Met deze ontwerpen kan de aannemer aan de slag gaan met het bestellen van materiaal en het personeel inplannen.

In de eerste helft van 2022 wordt gestart met deze fase. Deze duurt ongeveer 4 tot 6 maanden.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In deze fase volgen de werkzaamheden om het ontwerp uit te voeren. De werkzaamheden zijn niet allemaal tegelijk maar in verschillende stappen. Zodra het zover is nemen wij u mee in dit proces.

In het voorjaar van 2022 starten we met deze fase. Dit duurt ongeveer 3 jaar.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden