Buurt TaludOosterbeek

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Tekengebied 1

De straten en riolering in de buurt Talud in Oosterbeek zijn toe aan flink wat onderhoud en hebben een grote opknapbeurt nodig. Samen met bewoners en betrokkenen werken we naar groene, duurzame en veilige straten. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, zoals het straatwerk en de riolering.
Gratis nieuwe boom in uw voortuin?
We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden in buurt Talud. We willen meer doen dan alleen het straatwerk en de riolering vervangen. We denken ook aan vergroening en maatregelen om hittestress tegen te gaan. Daarom stellen we 40 bomen beschikbaar die we in de voortuinen van koopwoningen in het projectgebied kunnen plaatsen. Doet u ook mee? Hoe vraagt u het aan? Wilt u gebruik maken van ons aanbod? Geef dan uw keuze door voor 15 november 2023. Deze actie is eenmalig voor de hele buurt! Dus al is uw straat pas in 2025 aan de beurt, als u een gratis boom wilt is dit het moment om mee te doen. Stuur dus een e-mail naar buurt-talud@renkum.nl. en geef daarbij de volgende gegevens:
 • de gekozen boomsoort;
 • uw naam en adres;
 • uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Welke boomsoorten doen mee?
U kunt kiezen uit de 6 boomsoorten die hieronder staan. We hebben bij het kiezen van de soorten rekening gehouden met diverse aspecten zoals de grootte van de boom, grootte van de tuinen, klimaatbestendigheid en de bijdrage aan biodiversiteit in het algemeen. 

Boom 1:  Rode Meidoorn (Crataegus laevigata ‘Paul Scarlet’)
Boom 2:  Zuilprunus (prunus serrulata ‘Amanogawa’)
Boom 3:  Rode kerspruim (Prunus cerasifera nigra)
Boom 4:  Sierappel (Malus tschonoskii)
Boom 5:  Duindoorn (Hippophae salicifolia 'Robert')
Boom 6:  Honingboom (Sophora japonica ‘Regent’)Uit bovenstaand sortiment is het mogelijk een boom te kiezen die past bij de omstandigheden in uw tuin. Heeft u de beschikking over internet dan kunt u de wetenschappelijke naam van de boom (die tussen haakjes staat) invoeren in Google, waarna u de beschrijving van de boom kunt lezen. 

Hoe en wanneer wordt de boom geplant?
Na 15 november 2023 verzamelen we alle aanmeldingen en gaan we aan de slag met een planning. Als er meer dan 40 aanmeldingen zijn, gaan we over tot een loting. U zult hier dan ook een bericht over ontvangen. Als u bij de aanmeldingen zit die meedoen, maakt de groenbeheerder een afspraak met u om de locatie van de boom in uw tuin te bepalen. De locatie wordt voorzien van een piketpaal, zodat onze hovenier weet waar hij de boom kan planten. De bomen worden geplant in februari/maart 2024. Over de exacte datum van het planten ontvangt u tegen die tijd bericht van ons. 

Wat zijn de voorwaarden?
 • De gemeente Renkum betaalt de aanschaf van de boom en laat deze planten op een door u aangegeven locatie, de boom wordt voorzien van een boompaal en een gietrand;
 • De locatie van de te planten boom moet zich bevinden in de voortuin, op een dusdanige plek dat er geen (toekomstige) schade kan ontstaan aan woningen, muren of openbare bomen;
 • Na de aanplant van de boom bent u “eigenaar” van de boom en draagt u zelf zorg voor het onderhoud, zoals water geven de eerste jaren na aanplant en het snoeien van de boom (indien nodig);
 • Per adres wordt maximaal één boom verstrekt;
 • Er zijn maximaal 40 bomen beschikbaar;
 • De boom wordt aangeplant met een stamomvang van 12-14 cm, hoogte circa 3 meter;
 • De gemeente Renkum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die ontstaat door het niet juist verzorgen van de boom;
 • Aanvragen kan tot 15 november 2023.

Definitief ontwerp
Op 16, 22 en 23 maart is het Definitief Ontwerp van de nieuwe inrichting van Buurt Talud gepresenteerd. Door op onderstaande tekst te klikken, kunt u de gepresenteerde stukken downloaden.

Bovengronds ontwerp
Fasering-meerjarenplanning 2023-03-13 Fasering A1
Fasering-meerjarenplanning 2023-03-15 Fasering te kappen bomen
Groenplan- 220015_DO_BEP_RAP_02
Groenplan- 220015_DO_MB_PAN_01
NS01-DO-D02-rgf-51187217-Nieuwe situatie-Totaal overzicht
Ondergronds Ontwerp

Vraag-en-antwoordoverzicht VO Backerstraat maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Badhuisstraat-Schoolstraat maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Hilhorstweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Jan van Embdenweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Noorderweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Reuvensweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Stephanieweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Stortweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Taludweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO van Ewijkweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Veritasweg maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO Zaaijerplein maart 2023
Vraag-en-antwoordoverzicht VO wijk algemeen maart 2023

Backerstraat nieuwe situatie
Backerstraat oost nieuwe situatie
Badhuisstraat nieuwe situatie
Hilhorstweg oost nieuwe situatie
Hilhorstweg west nieuwe situatie
Jan van embdenweg nieuwe situatie
Noorderweg noord nieuwe situatie
Noorderweg zuid nieuwe situatie
Knipsel
Reuvensweg zuid nieuwe situatie
Schoolstraat nieuwe situatie
Stephanieweg nieuwe situatie
Stortweg nieuwe situatie
Taludweg noord nieuwe situatie
Van ewijkweg oost nieuwe situatie
Van ewijkweg west nieuwe situatie
Veritasweg noord nieuwe situatie
Veritasweg zuid nieuwe situatie
Zaaijerplein nieuwe situatie

Rectificatie brief 27 februari 2023:
Bewoners van buurt Talud hebben een brief ontvangen met hierin de uitnodigingen voor drie inloopmomenten. Tijdens de inloopmomenten is het definitieve ontwerp voor de reconstructie van buurt Talud te bekijken. In de brief is helaas foutieve informatie opgenomen:
 • In de brief is aangegeven dat inloopmoment 3, op donderdag 23 maart, om 16:00 uur begint. Vanwege andere activiteiten in zalencentrum Lebret is het tijdstip gewijzigd naar 18:30 tot 21:00 uur.
 • Woont u op de Veritasweg of Stephanieweg (oost)? Dan vragen wij u om aan te sluiten bij inloopmoment 2, dit is in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Als laatste is in de brief aangegeven dat het definitieve ontwerp vanaf vrijdagavond 3 maart te bekijken is via de website. Dit is niet correct. We laten u graag het ontwerp zien op de inloopmomenten om deze direct toe te kunnen lichten.

We hopen op uw begrip voor deze wijzigingen. Bent u bereidt deze informatie te delen met uw buren? Alvast bedankt en tot ziens op één van de inloopmomenten.

Heeft u de BouwApp al gedownload?
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:Klik hier, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
Zoek in de app naar ‘Reconstructie Buurt Talud Oosterbeek’.
Open het project en klik op ‘volgen’ en selecteer de betreffende doelgroep.

Wat gaan we doen?


Na het opknappen van de straten is de buurt beter begaanbaar en leefbaar. Ook is er de komende 30 jaar geen groot onderhoud boven of onder de grond meer nodig. De straten worden opgeknapt aan de hand van vier thema’s: 

Verkeer

Samen maken we een veilige omgeving voor alle weggebruikers. Het straatwerk en de ondergrond worden vernieuwd, maar er worden ook maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen in de straat. Ook wordt er onderzoek gedaan naar ‘slimme’ oplossingen voor de openbare verlichting. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s samengevoegd met een lantaarnpaal.  

Riolering, kabels en leidingen

Onder de grond gaat er ook van alles gebeuren. Het vuilwaterriool wordt vervangen en we gaan zoveel mogelijk hemelwater afkoppelen van de riolering, zodat dit in de bodem kan verdwijnen. Dit ontlast het riool en voorkomt wateroverlast in de toekomst. Of de kabels en leidingen aan vervanging toe zijn, onderzoeken we nu.  

Groen

Uw buurt maken we samen groener. We gaan aan de slag met bomen en beplanting. Er wordt een groenplan gemaakt en tijdens het ontwerpen wordt deze verder uitgewerkt. We hebben subsidie van het Rijk gekregen voor onder andere het vergroenen van het Zaaijerplein en de aanleg van groenvakken verdeeld over de hele wijk

Duurzaamheid

Samen gaan we aan de slag met duurzaamheid én het klimaatbestendig maken van de buurt. Bijvoorbeeld door materiaal te gebruiken waardoor het regenwater makkelijker in de grond kan worden opgenomen of (her)gebruik van materialen. Daarnaast is het ook mogelijk voor bewoners om in contact te komen met een afkoppelcoach. Een afkoppelcoach helpt u bij het afkoppelen van de regenpijp. 

Bent u nu al benieuwd wat u als bewoner kan doen? Op de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl staan verschillende acties die u als bewoner kunt doen. Heeft u als bewoner ideeën over de openbare ruimte, die u alleen of samen met de buurt kan oppakken? Dan is het misschien mogelijk om hier subsidie voor te krijgen. Wij zoeken dit graag voor u uit! Via buurt-talud@renkum.nl kunt u contact opnemen.

Welke straten pakken we aan?

De straten die we gaan opknappen zijn de Noorderweg, Schoolstraat, Badhuisstraat, Zaaijerplein, Taludweg, Jan van Embdenweg, Backerstraat, Hilhorstweg, Van Ewijkweg, Reuvenseweg , Stephanieweg, Veritasweg en Stortweg.
Schermafbeelding 2021 05 21 141327

Wat treffen we aan?

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie. Deze liggen vaak in de stoep of onder de weg. Maar in een woonwijk is nog veel meer te vinden, zoals inritten naar woningen, bomen en hun wortels en de tuinen van bewoners. Daarom is elke straat anders en is het soms moeilijk om vooraf in te schatten wat er in de grond zit en hoe we dit kunnen inrichten. Als er bijvoorbeeld veel kabels en leidingen liggen kunnen we geen bomen planten en moeten we opzoek naar een andere optie.

Schermafbeelding 2021 05 21 140937

Hoe gaan we aan de slag?


In mei 2021 heeft u een vragenlijst met vragen over de buurt ontvangen. In deze vragenlijst was het mogelijk om aan te geven hoe tevreden u bent over de buurt en eventuele opmerkingen voor het ontwerp.

Resultaten vragenlijst buurt Talud

Klankbordgroep

Gemeente Renkum vindt het belangrijk om bewoners bij haar keuzes te betrekken. We zijn met de klankbordgroep in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen zoals duurzaamheid, groen, verkeer, veiligheid, spelen en het betrekken van inwoners. Samen met de aannemer plannen we nieuwe data voor de volgende klankbordgroepbijeenkomsten.

Definitief verslag 1e bijeenkomst klankbordgroep 9 september 2021
Definitief verslag 2e bijeenkomst Klankbordgroep 23 september 2021
Definitief verslag 3e bijeenkomst Klankbordgroep 4 november 2021
Definitief verslag 4e bijeenkomst Klankbordgroep 2 december 2021
Definitief verslag 5e bijeenkomst Klankbordgroep 3 februari 2022
Definitief verslag 6e bijeenkomst Klankbordgroep 17 maart 2022
Bijlage verslag 5e bijeenkomst Klankbordgroep 17 maart 2022 - agenda
Bijlage verslag 5e bijeenkomst Klankbordgroep 17 maart 2022 - presentatie
Definitief verslag 7e bijeenkomst Klankbordgroep 9 mei 2022
Definitief verslag 9e bijeenkomst Klankbordgroep 14 juni 2022

Ontwerp

In december 2021 kon u reageren op het eerste ontwerp. U heeft op de profielen per straat uw reactie kunnen doorgeven. Deze reacties zijn zo goed als mogelijk afgewogen en verwerkt in het voorlopig ontwerp. Hierbij is gekeken naar verschillende reacties van bewoners, naar veiligheid, beheersbaarheid en budget. Bent u benieuwd naar de reacties op het eerste ontwerp? In onderstaande document kunt u deze reacties terug lezen.

Vraag en antwoord op de eerste schetsen

Voorlopig ontwerp
We hebben via de Praat Mee App ontzettend veel (meer dan 900!) reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp. Bedankt daarvoor! We hebben een samenvatting gemaakt van alle vragen en suggesties per straat. De samenvatting kunt u lezen in onderstaande document.

Voorlopig ontwerp met legenda
Aanpassingen voorlopig ontwerp op hoofdlijnen
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kwaliteit van het straatwerk en de fundering. Ook doen we onderzoek naar de bomen in de buurt, mogelijke archeologische vindingen en doen we een risicoanalyse voor niet gesprongen explosieven (hoe groot is de kans dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden). Al deze gegevens hebben we nodig voordat we verder kunnen met de volgende fases.

Ook voeren we in deze fase de eerste gesprekken met onder andere de nutsbedrijven en woningcoöperatie Vivare. In deze fase is ook de aannemer geselecteerd, met wie we samen ontwerpen en die uiteindelijk het werk gaat uitvoeren.

In het voorjaar van 2021 is gestart met deze fase. De meeste onderzoeken zijn nu klaar. Deze worden door Roelofs gebruikt om een goed ontwerp te maken en de uitvoering voor te bereiden. Verschillende onderzoeken wilt u misschien wel lezen. Hieronder plaatsen wij verschillende onderzoeken.

Onderzoek boom effect analyse
Bijlage A overzichtstekening boom effect analyse
Bijlage B registratieformulier boom effect analyse

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.leefjeomgeving.nl/buurt-talud voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4572 staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met de klankbordgroep maken we in deze fase een ontwerp. We gaan hierbij van wensen en ideeën naar een voorlopig ontwerp. Uiteindelijk gaan we naar een definitief ontwerp, wat ook buiten uitgevoerd gaat worden.

In september 2021 hebben we vanuit de klankbordgroep gehoord wat ze belangrijk vinden in het ontwerp voor de straten. Roelofs start nu met het maken van de ontwerpen. Dat gaat van een heel globaal niveau naar steeds meer detail. Roelofs betrekt hierin de klankbordgroep, maar vraagt ook de mening van alle bewoners van de wijk.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de voorbereiding werken we de laatste ontwerpen op technisch niveau uit en maken we werkomschrijvingen. Met deze ontwerpen kan de aannemer aan de slag gaan met het bestellen van materiaal en het personeel inplannen.

Deze fase duurt ongeveer 3 maanden, het is nog onbekend wanneer deze fase van start gaat.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In deze fase volgen de werkzaamheden om het ontwerp uit te voeren. De werkzaamheden starten in juni 2023 en zijn naar verwachting klaar in 2026. Om de straten bereikbaar te houden werken we in fases. Via de BouwApp kunt u de planning inzien en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
 • Scan de QR-code en download de app. 
 • Zoek in de app naar ‘Reconstructie Buurt Talud Oosterbeek’.
 • Open het project, klik op ‘volgen’ en selecteer de betreffende doelgroep.

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden